Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

directeur ondersteuning
Het stadsbestuur van Tielt gaat over tot de aanwerving en/of bevordering van een

 

directeur ondersteuning

(m/v) - A4a-A4b - contractueel – onbepaalde duur - voltijds
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 1 jaar, maximaal verlengbaar met 3 jaar.

 


Wat zal je doen?

De afdeling ondersteuning staat in voor de optimale ondersteuning van de diverse diensten van de organisatie. Door middel van de diverse diensten begeleidt de afdeling de organisatie in hun communicatiebeleid, personeelsbeleid, ICT en administratieve procedures (secretariaat en archief).
De directeur Ondersteuning staat in voor de algemene coördinatie, opvolging en leiding van de afdeling en het verrichten van beleidsvoorbereidend werk. Als directeur optimaliseer je niet alleen de werking van je eigen afdeling, maar als lid van het managementteam draag je bij aan een verdere beleidsmatige uitbouw van de organisatie.
Je bent binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt inzake juridische materies en volgt alle juridische dossiers op. Je verleent juridisch advies aan de  burgemeester, de Stadssecretaris en de leden van het Schepencollege in de uitoefening van hun functie en aan alle gemeentelijke diensten.

 


Wat verwachten we van je?

  • Coördinator met juridische achtergrond 
  • Gedreven, proactief en resultaatsgericht 
  • Bruggenbouwer die zich van nature verbindend opstelt 
  • Beleidsmatig denker die meebouwt aan de toekomst 
  • 4 jaar relevante beroepservaring.

 


Voorwaarden

  • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs bij voorkeur in een juridische richting. 
  • 4 jaar relevante beroepservaring 
  • In het bezit zijn van een B-rijbewijs.

 


Wat bieden wij jou aan?

Een boeiende afwisselende job in een gedreven en dynamisch team. Een aantrekkelijk loon volgens barema, met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijk verlofstelstel.

 


Meer info

Bijkomende inlichtingen, aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en een infobundel kan je terug vinden op https://www.tielt.be/product/599/1-directeur-ondersteuning-a4a-a4b

 


Kandidatuurstelling

Inschrijven kan tot en met 6 mei 2018 via ofwel het online sollicitatieformulier, tegen afgifte bij de dienst HR & Loopbaanbeheer of via aangetekend schrijven. Vergezel je sollicitatie steeds met de nodige documenten. Kandidaturen per e-mail zijn niet geldig.Navigatie