Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

diensthoofd wegen en publieke ruimte
Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een ééngemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe. Wil jij meewerken aan deze vernieuwing? Dan is de vacature diensthoofd wegen en publieke ruimte misschien iets voor jou.

 

diensthoofd wegen en publieke ruimte

A1a-A2a - voltijds - contractueel - onbeperkte duur - aanwervingsprocedure met aanleg wervingsreserve

 

 


Functie

Als diensthoofd wegen & publieke ruimte krijg je een actieve en brede rol in de verdere ontwikkeling van Beringen. In de komende jaren staan er in Beringen tal van uitdagende projecten op stapel zoals de herinrichting van het marktplein, de ontwikkeling van PPS-projecten met aanleg van publieke ruimte, de bouw van nieuwe kanaalbruggen in Beringen en Tervant en tal van wegenis- en rioleringswerken. Als diensthoofd stuur je deze projecten aan, samen met de medewerkers van je dienst en externe studiebureaus.

Meer concreet sta je in voor:

 • de studie, het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van wegenis- en riolerings-  en  stedelijke herinrichtingsprojecten
 • initiëren en opvolgen van een beleid inzake wegen & publieke ruimte
 • de opvolging en het adviseren van de technische dossiers m.b.t. de beleidsbevoegdheden wegen, verkeer, groen, publieke ruimte, riolering en waterlopen
 • de opmaak van plannen, ontwerpen en bestekken in verband met diverse uit te voeren werken
 • technisch advies en budgetramingen voor openbare werken
 • opmaak van bestekken voor het aanstellen van ontwerpers, opvolgen en aansturen van het ontwerpproces, de aanbesteding en de uitvoering van de werken
 • de coördinatie met de nutsmaatschappijen en ben je hun contactpersoon
 • coördinatie en aansturing van je team
 • intense samenwerking met de verantwoordelijke van de stedelijke werkplaatsen inzake regulier onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden, alsook de dagdagelijkse opvolging van meldingen en klachten
 • intense samenwerking met de diensten onder het beleidsdomein omgeving teneinde dossiers maximaal op elkaar af te stemmen
 • plannen en prioriteren van taken en dossiers, en op regelmatige basis terugkoppeling geven aan de beleidsverantwoordelijke(n)

 


Profiel

Je bezit een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld in met universitair onderwijs.  Naast je gedegen technische kennis in wegenis en rioleringswerken, beschik je over het nodige organisatietalent en oordeelkundig vermogen om de dossiers/projecten uit te voeren en op te volgen. Je bent communicatief vaardig en je werkt onderhandelings-, oplossings- en resultaatgericht.

 


Aanbod

Een verantwoordelijke en boeiende functie met op korte termijn heel wat uitdagingen. Een verloning in weddeschaal A1a-A2a eventueel aangevuld met relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar, overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen.  (Brutoloon min. 2987 EUR- max. 3698 EUR).
 Daarnaast zijn er eveneens maaltijdcheques, fietsvergoeding, kansen tot bijkomende vorming, enz. voorzien. Alle geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve.


 

Bijkomende informatie

De uiterste datum voor je kandidatuurstelling is zondag 7 januari 2018.


 

Solliciteren

Solliciteren kan via http://beringen.hro.be/job.php?id=108  en door het uploaden van volgende documenten: je cv, motivatiebrief en scan diploma. Je ontvangt  onmiddellijk een bevestiging van je sollicitatie. Alle verdere informatie betreffende deze procedure wordt via mail verstuurd naar het door jou ingegeven e-mailadres.
•Eerste selectie op basis van schriftelijke proef op 15 januari 2018
•Tweede selectie op basis van een mondelinge proef op 29 januari 2018

Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de functie, de aanwervingsprocedure en de tewerkstelling kan je terecht bij Annick Truyens, dienst HRM (annick.truyens@beringen.be) of 011 43 03 85. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Wim Smolders, beleidsmanager (wim.smolders@beringen.be) of 011 43 03 84.

 

Bijlage

functiebeschrijving.pdf

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Navigatie