Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

diensthoofd themawerking/maatschappelijk werker
 

Dendermonde maken we samen! Om deze doelstelling mee vorm te geven, zijn wij op zoek naar een


diensthoofd themawerking/hoofdmaatschappelijk werker

(m/v) - B4-B5


Functie

U coördineert de werkzaamheden van de pijler themawerking (projectwerking sociaal restaurant TVORK, team wonen en energie, team activering en participatie, …) binnen het sociaal huis. U  staat mee in voor de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening en ondersteunt de medewerkers in de dagelijkse werking.

 


Aanbod

 • Een uitdagende en voltijdse statutaire functie met een grote verantwoordelijkheid
 • Bruto jaarloon diensthoofd themawerking B4-B5: min. 33.384€ en max. 54.385 €
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques 3.41€ per gewerkte dag, gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, fietsvergoeding, …
 • Anciënniteit
  - Overname van alle anciënniteit uit de openbare sector 
  - Overname van nuttige anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige, beperkt tot 10 jaar
 • Een aantrekkelijke verlofregeling (32 dagen verlof en 14 feestdagen)
 • Ruime opleidingsmogelijkhedenAanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar – uit deze wervingsreserve zal ook geput worden voor de invulling van de functie van hoofdmaatschappelijk werker voor de andere pijlers binnen het sociaal huis


 

Profiel

 • U bent in het bezit van een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma, of bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • U hebt minstens 4 jaar ervaring als maatschappelijk werker
 • U bent in het bezit van een rijbewijs B
 • U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • U geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • U bent medisch geschikt
 • U bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland 
 • U voldoet aan de vereiste taalkennis (Nederlands)
 • U slaagt voor een vergelijkend examen

 

Solliciteren

Tot uiterlijk 14/2/18:

 • via mail sollicitaties@apbvonk.be of
 • bij aangetekend schrijven gericht aan Vonk APB, tav Brigitte Denolf, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge (Sint-Andries) met als onderwerp ‘kandidaatstelling diensthoofd themawerking/hoofdmaatschappelijk werker’, verplicht samen met cv (mailadres vermelden), motivatiebrief, beschrijving van minimaal 4 jaar ervaring als maatschappelijk werker, afschrift van het diploma en rijbewijs. Zonder deze documenten, kan uw kandidatuur niet worden aanvaard.

Uitgebreide infobrochure (functiebeschrijving, functieprofiel en examenprogramma) en info:  sollicitatie@ocmw.dendermonde.be of 052.26.27.15.

Navigatie