Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

diensthoofd technische dienst
Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad.
Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als:


diensthoofd technische dienst

(m/v) - (A1a-A3a) - voltijds, contractueel, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar - knelpuntberoep

 

U leidt en coacht de 12 man sterke technische dienst die instaat voor ontwerp, werfopvolging en mobiliteit. U levert verder een bijdrage aan het beleid vanuit uw expertise en voert taken uit die specifiek zijn voor de functie.


 

Aanwervingsvoorwaarden

U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau A (master) en slaagt voor de selectieprocedure. De schriftelijke test heeft plaats op 13 november 2017, de psychotechnische proeven op 27 of 28 november 2017 en het interview op 7 december 2017.


Wij bieden

Een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).

Aan de functie van diensthoofd is de weddeschaal A1a-A3a verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in niveau A1a bedraagt minimum 36.563,79 en maximum 56.895,6 euro.
Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor deze functie krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

 


Solliciteren?

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 25 oktober 2017 aan het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Bijkomende inlichtingen, het volledige functieprofiel en uitgebreide aanwervingsvoorwaarden kunt u krijgen bij de dienst personeel & organisatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals  (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be). U vindt deze informatie ook op www.herentals.be/vacatures.

Navigatie