Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

diensthoofd algemeen welzijnswerk
Het Sociaal Huis Oostende organiseert in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen en Ascento een examen voor de functie van Diensthoofd AWW binnen de sector Algemeen Welzijnswerk.

 

diensthoofd algemeen welzijnswerk

(B4-5)

Jobinhoud

Binnen de sector algemeen welzijnswerk bieden wij volgende diensten: sociale activering, arbeidsactivering, tewerkstelling en budget- en schuldhulpverlening. Momenteel hebben we zowel een vacature binnen de dienst tewerkstelling als binnen de dienst budget en schuldhulpverlening.

  • Als diensthoofd van de dienst Tewerkstelling ken je de uitdagingen van de lokale en regionale economie en arbeidsmarkt en ben je verantwoordelijk voor de trajecten tijdelijke werkervaring (TWE). Dit zijn competentieversterkende trajecten die erop gericht zijn onze leefloongerechtigde cliënten werkervaring te laten verwerven binnen een reële arbeidsmarktomgeving. Je zorgt ervoor dat jouw team enerzijds werkzoekenden toe leidt naar werk en hen tijdens dit werkleertraject begeleidt richting het normaal economisch circuit en anderzijds op zoek gaat naar bedrijven die geschikte vacatures hebben voor onze cliënten. Je bewaakt hierbij het hele traject van instroom, doorstroom en nazorg en werkt hiervoor nauw samen met diverse interne en externe partners.
  • Als diensthoofd van de dienst budget- en schuldhulpverlening ben je geëngageerd om oorzaken en oplossingen te detecteren voor de schuldenproblematiek. Je zorgt dat je dienst een kwalitatieve en efficiënte ondersteuning biedt aan personen met overmatige schuldenlast en budgetproblemen, met als doel hun financiële situatie te structureren en gezond te maken. Je streeft ernaar de zelfredzaamheid van cliënten te verhogen en zoekt continu naar mogelijkheden om de werkingsprocessen te optimaliseren en de administratieve last te vereenvoudigen. Daarnaast zet je met de dienst in op preventie en financiële educatie om kwetsbare consumenten beter te leren omgaan met geld.


Infomoment

We verwelkomen je op een infomoment op 19 oktober 2017 om 18u00 voor een toelichting bij deze functie en de selectieprocedure. Je krijgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Locatie: woonzorgcentrum De Boarebreker, Kaïrostraat 82 te Oostende


 

Voorwaarden

  • je bent houder van een bachelordiploma of evenwaardig
  • je hebt 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring


Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur, een bruto maandloon van minimum € 2.673 en maximum € 4.356, variabele werktijden, een goede verhouding werk-privé, maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, een hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas. We beschikken over een personeelsrestaurant met een zeer ruim aanbod tegen democratische prijzen.


 

Examenprocedure

Schrijf je in via www.sho.be, ten laatste op 24 oktober 2017. Mogelijks wordt de oproep verlengd, kijk steeds voor de meest recente informatie op de website!
Je sollicitatiedossier bestaat uit een digitaal ingevuld sollicitatieformulier* die je bij het vacaturebericht op de website vindt (onderaan bij ‘Downloads’) en een kopie van het diploma.
De examenprocedure bestaat uit volgende eliminerende proeven: een preselectieproef (optioneel) op basis van het sjabloon van inschrijvingsformulier, een mondelinge proef, een assessment centre en een praktische proef (telkens volgens afspraak en tijdens de kantooruren). De precieze selectiedata worden op het infomoment meegedeeld. De reserve is 4 jaar geldig.

*Deze informatie kan gebruikt worden als eliminerende preselectieproef. Daarnaast beoordeelt de selectiedeskundige van het Sociaal Huis Oostende aan de hand van de door jou verstrekte informatie of je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarde: je hebt minimum 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring

Lees zeker ook de functiebeschrijving via www.sho.be voor meer info betreffende de jobinhoud!
Voor meer informatie: Joke Maertens; joke.maertens@sho.be , 059 59 11 04.


Het Sociaal Huis Oostende is één van de belangrijkste werkgevers in Oostende. Als verstrekker van welzijn en zorg wil het SHO de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. We streven naar gelijke kansen en diversiteit en werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Navigatie