Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

deskundige patrimonium
Aalst is een centrumstad met historische roots en een eigenzinnig trekje. De stadsorganisatie zoekt een medewerker met pit

deskundige patrimonium

(m/v/x)

 

Arbeidsvoorwaarden

  • Weddeschaal B1-B3 (brutowedde tussen 2318,78 €/maand en 3129,68 €/maand , afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
  • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie, ..)
  • Aantrekkelijke verlofregeling
  • Contract onbepaalde duur


 

Functieomschrijving

Als deskundige patrimonium zal je actief bijdragen aan het efficiënt beheer van het onroerend patrimonium van het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst, door onder andere verhuringen, verpachtingen, verkopen en verwervingen. Het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst bestaat uit alle diensten van stad en OCMW Aalst. Daarnaast geef je als deskundige patrimonium advies over overeenkomsten, buurtwegen, waterlopen, rooilijnplannen, …

infobundel aalst - deskundige patrimonium.pdf

 

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld of bent laatstejaarsstudent. Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

 

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 27 september 2017
De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie)
en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via
Team selectie en loopbaanontwikkeling,  Werf 9, 9300 Aalst, e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be

 

Selectieprocedure

Schriftelijk gedeelte: 10 oktober 2017
Een adviserende persoonlijkheidsvragenlijst wordt afgenomen ter voorbereiding van het mondeling gedeelte.
Mondeling gedeelte: 24 oktober 2017 (indien veel kandidaten ook op 25 oktober 2017)


Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent
los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Navigatie