Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

coördinator netwerk brandweer
Het Netwerk Brandweer is een samenwerkingsverband tussen de 20 Vlaamse hulpverleningszones en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw). Het Netwerk Brandweer ondersteunt de Vlaamse hulpverleningszones en behartigt haar belangen.
Voor de strategische ondersteuning van het Netwerk Brandweer heeft de VVSG momenteel een vacature voor een ervaren:


coördinator netwerk brandweer

 


Het Netwerk Brandweer levert een bijdrage aan professionele en performante hulpverleningszones om uit te groeien tot dé onbetwistbare partner voor een integrale brandweerzorg.
Het Netwerk Brandweer vormt hierbij hét aanspreekpunt als link met alle stakeholders.
Het Netwerk Brandweer deelt expertise, stimuleert innovatie en communiceert transparant.


 

De coördinator heeft hierbij volgende taken

 • hij/zij coördineert het Netwerk Brandweer;
 • als stafmedewerker biedt hij/zij ondersteuning aan de leden van het Netwerk Brandweer en doet hij/zij aan beleidsbeïnvloeding ten dienste van de leden;
 • hij/zij stuurt het ondersteuningsteam van Netwerk Brandweer aan;
 • hij/zij coördineert de interne en externe projecten van Netwerk Brandweer.

 


 

Resultaatsgebieden

Leidinggevende taken

 • Versterking en coördinatie van alle brandweerthema’s binnen de verschillende beleidsdomeinen van de VVSG;
 • Ondersteunen van het Ondersteuningsteam van Netwerk Brandweer op een coachende en verbindende wijze. Het team is hierdoor maximaal gericht op samenwerking, zowel intern als extern, met het oog op het gezamenlijk behalen van ambitieuze resultaten;
 • Aangaan, opvolgen en onderhouden van partnerschappen in het werkveld, zowel in binnen- als buitenland.


Staftaken

 • Behandelen van individuele vragen van leden en verlenen van advies op maat;
 • Aanwezige kennis op het terrein verzamelen, systematiseren en uitwisselen;
 • Beleidsanalyses opmaken, standpunten voorbereiden en verdedigen zowel intern als extern;
  30 oktober 2017 
 • Initiëren van projecten, opvolgen van lopende projecten, onderling afstemmen en terugkoppelen van behaalde resultaten;
 • Alert zijn voor vernieuwing, initiatieven nemen, experimenteren en vertaalslag maken voor het beleid;

 


Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je beschikt over een grondige kennis van, en inzicht in, de werking van de hulpverleningszones;
 • Je spreekt vlot (schrijven en converseren) Nederlands, Frans en Engels;
 • Je beschikt over een grondige kennis van, en inzicht in, de publieke sector (lokale besturen);
 • Je bent een sterke communicator en een netwerker die met enthousiasme vernieuwing kan brengen;
 • Je hebt een diplomatische en positieve ingesteldheid;
 • Je combineert zakelijkheid en resultaatgerichtheid.


 


Ons aanbod

De VVSG biedt een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een aangepast loonpakket en aangepaste werkregeling. Wij bieden een functie in een boeiende werkomgeving waar een open geest, professionaliteit en engagement samengaan.


 

Interesse?

Meer informatie over de inhoud van de functie kan je verkrijgen bij mieck.vos@vvsg.be (algemeen directeur VVSG). Sollicitatie met CV en motivatiebrief stuur je tot zondag 26 november 2017 per e-mail naar patrick.quintelier@vvsg.be (zakelijk directeur VVSG).

Navigatie