Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

coördinator beheer en uitbating
Het stadsbestuur van Tielt gaat over tot de aanwerving en/of bevordering van een

 

coördinator beheer & uitbating Infrastructuur

(m/v) – A1a-A3a - contractueel – onbepaalde duur - voltijds
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 1 jaar, maximaal verlengbaar met 3 jaar.

 


Wat zal je doen?

De dienst Beheer & Uitbating Infrastructuur heeft als doel de stedelijke vrijetijdsaccommodaties op een geïntegreerde manier zo optimaal mogelijk te beheren om de gebruikers een zo kwaliteitsvol mogelijke vrijetijdsinfrastructuur en dienstverlening aan te bieden. Zij doet dit voor de infrastructuur in nauwe samenwerking met de afdeling Ruimte. Voor de dienstverlening met betrekking tot informatie, zaalreservaties, tickets, activiteiten en verenigingsondersteuning werkt de dienst nauw samen met de vrijetijdsdiensten. 

 • Je staat in voor de uitbouw en organisatie van een nieuwe dienst die op termijn een breed gamma aan vrijetijdsinfrastructuur beheert (europahal, zwembad, sportaccommodatie, …) 
 • Komen tot een geïntegreerd infrastructuurbeleid, met oog voor toekomstige noden: formuleren van een visie en beleidsvoorstellen over het infrastructuurbeleid 
 • Operationeel beheer vrijetijdsaccomodaties: zorgen voor een goede exploitatie van de infrastructuur, plannen en coördineren van het onderhoud in samenwerking met de verschillende diensten 
 • Coördinatie en leiding van de dienst  
 • Onderhouden van goede contacten met relevante instanties 
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming, zowel intern als extern 
 • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen rondom de wetgeving van belang voor de dienst.

 


Wat verwachten we van je?

 • Coördinator met uitstekende planningsvaardigheden 
 • Technisch inzicht 
 • Affiniteit met vrijetijdsinfrastructuur 
 • Gericht op teamwerk en samenwerking 
 • Kwaliteit en nauwgezet 
 • Leidinggevende vaardigheden 
 • Zelfstandige kracht.

 


Voorwaarden

 • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. 
 • In het bezit zijn van een B-rijbewijs.

 


Wat bieden wij jou aan?

Een boeiende afwisselende job in een gedreven en dynamisch team. Een aantrekkelijk loon volgens barema, met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijk verlofstelstel.

 


Meer info

Bijkomende inlichtingen, aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en een infobundel kan je terug vinden op https://www.tielt.be/product/626/1-cordinator-beheer-en-uitbating-infrastructuur-a1a-a3a

 


Kandidatuurstelling

Inschrijven kan tot en met 6 mei 2018 via ofwel het online sollicitatieformulier, tegen afgifte bij de dienst HR & Loopbaanbeheer of via aangetekend schrijven. Vergezel je sollicitatie steeds met de nodige documenten. Kandidaturen per e-mail zijn niet geldig.

Navigatie