Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

coördinator vergunningen en handhaving
Het stadsbestuur van Tielt gaat over tot de aanwerving en/of bevordering van een

 

coördinator vergunningen en handhaving/omgevingsambtenaar

(m/v) - A1a-A3a - contractueel – onbepaalde duur - voltijds
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 1 jaar, maximaal verlengbaar met 3 jaar.

 


Wat zal je doen?

 • Beoordelen van de ingediende omgevingsvergunningen en formuleren van adviezen naar de beleidsorganen 
 • Ondersteunen van het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening en milieu 
 • Zorgen voor een klantgerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening binnen de afdeling Ruimte 
 • Coördinatie en leiding van de dienst die bestaat uit een omgevingsambtenaar en een gemeenschapswacht-vaststeller 
 • Coördineren en samenwerken met de collega omgevingsambtenaren inzake projecten, werkzaamheden en taakverdeling 
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming, zowel intern als extern 
 • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen rondom ruimtelijke ordening, milieu en de wetgeving van belang voor de dienst.

 


Wat verwachten we van je?

 • Omgevingsambtenaar met focus op ruimtelijke ordening 
 • Resultaatgericht  
 • Gericht op teamwerk en samenwerking 
 • Kwaliteit en nauwgezet 
 • Leidinggevende vaardigheden.

 


Voorwaarden

 • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs 
 • Minstens beschikken over 2 jaar relevante beroepservaring in stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning en/of milieu 
 • In het bezit zijn van een B-rijbewijs.

 


Wat bieden wij jou aan?

Een boeiende afwisselende job in een gedreven en dynamisch team. Een aantrekkelijk loon volgens barema, met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijk verlofstelstel.

 


Meer info

Bijkomende inlichtingen, aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en een infobundel kan je terug vinden op https://www.tielt.be/product/624/1-cordinator-vergunningen-en-handhaving--omgevingsambtenaar-a1a-a3a

 


Kandidatuurstelling

Inschrijven kan tot en met 6 mei 2018 via ofwel het online sollicitatieformulier, tegen afgifte bij de dienst HR & Loopbaanbeheer of via aangetekend schrijven. Vergezel je sollicitatie steeds met de nodige documenten. Kandidaturen per e-mail zijn niet geldig.

Navigatie