Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

bouwkundig adviseur
Dendermonde, een aantrekkelijke stad: aangenaam om in te wonen, goed om in te werken, vlot bereikbaar en gezinsvriendelijk. Dendermonde is een stad in beweging: er wordt volop geïnvesteerd in huisvesting en vernieuwing van de openbare ruimte, het cultureel en toeristisch aanbod wordt internationaal erkend …

Stad Dendermonde is op zoek naar (m/v):

 

Bouwkundig adviseur

statutair – A1a-A2a – voltijds

 

Functie

Als bouwkundig adviseur volg je, zowel inhoudelijk, budgettair als procedureel, buitengewone bouw- en renovatiewerken van de stad Dendermonde op. Je bent het aanspreekpunt en de (werf)coördinator ten aanzien van de ontwerper en aannemer(s) enerzijds en de betrokken stadsdiensten anderzijds.


Profiel

Master in de architectuur, master in de ingenieurswetenschappen richting architectuur of bouwkunde of master in de industriële wetenschappen richting bouwkunde.

 

Aanbod 

Brutomaandloon: min. 3.046 euro - max. 3.562 euro (bij 6 jaar relevante beroepservaring).

 

Interesse?

Solliciteer uiterlijk 29 oktober 2017 via het digitale sollicitatieformulier op www.jobpunt.be. Je kan hier ook een recent curriculum vitae en een kopie van je diploma. Solliciteer bij voorkeur online.

Wie toch graag per post solliciteert, kan zijn sollicitatiebrief samen met de nodige documenten opsturen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. Het verplichte sollicitatieformulier kan je dan opvragen via Lieze.Stassen@jobpunt.be of 016 38 10 00.

brochure bouwkundig adviseur 2017.docx


Surf naar www.dendermonde.be of naar www.jobpunt.be voor meer informatie over de functie en het verloop van de selectieprocedure. Je kunt hiervoor ook terecht op de personeelsdienst, tel. 052 25 10 82 of via personeelsdienst@dendermonde.be.

 

Er wordt voor deze functie een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Stad Dendermonde let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie