Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

bijzondere rekenplichtige
Sinds de brandweerhervorming van 1 januari 2015 hebben de brandweerkorpsen van 21 gemeenten de krachten gebundeld, waardoor ze een nog betere dienstverlening kunnen garanderen. Van Essen over Malle tot in Kontich, elke dag zetten ruim 800 vrijwilligers, beroepsbrandweermannen en ondersteunend administratief personeel alles in het werk om de veiligheid van de mensen in onze zone te garanderen.
Brandweer Zone Rand zoekt een

 

bijzondere rekenplichtige

mandaat van onbepaalde duurDe bijzondere rekenplichtige wordt aangewezen door het college onder

 • De financieel beheerders van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
 • De financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
 • De gewestelijke ontvangers;
 • De bijzondere rekenplichtige van de politiezones;
 • De personeelsleden van een gemeente die al dan niet deel uitmaakt van de zone en die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van de politiezone;
 • De personeelsleden van de provincie waartoe de zone behoort die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente, financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone.


 

Jobinhoud en competenties

De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van Brandweer Zone Rand. Je bent er persoonlijk aansprakelijk voor dat de ontvangsten van Brandweer Zone Rand worden geïnd en dat de regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. Je beheert de roerende en onroerende goederen en de boekhouding van Brandweer Zone Rand. Je ontwikkelt in samenspraak met het bestuur een financieël beleid en bent verantwoordelijk voor het aankoopbeleid.
Lees het volledige selectiereglement zeker na op onze website:
www.brandweerzonerand.be/content/binnen-zone-rand of zie bijlage onderaan


Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt enkele jaren relevante ervaring.
 • Je hebt kennis van het financieel beheer van de hulpverleningszones.
 • Je hebt kennis van de organisatie en bevoegdheden van gemeenten en brandweer.
 • Je bent vertrouwd met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de algemene gemeentelijke boekhouding en fiscaliteit.
 • Je hebt kennis van beleidsontwikkeling en beleidsopvolging.
 • Je kan courante IT-toepassingen, met name rekenbladen, vlot toepassen.
 • Je bent iemand:
  • die initiatief neemt;
  • die loyaal is en integriteit vertoont;
  • die analytisch denkt en goed kan plannen;
  • met visie, besluitvaardigheid en veranderingsbereidheid.


 

Verloning

Aan deze functie wordt een mandaattoelage gekoppeld welke een vergoeding inhoudt voor gemiddeld 10 werkuren/week. De mandaattoelage bedraagt 95 % van het bedrag van de mandaattoelage van de zonecommandant (95 % x 10.709,01 euro = 10.173,56 euro) (zie Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige). Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.


 

Standplaats

Je werkt minimaal één dag per week in het zonaal kantoor te Schoten. Indien de uitvoering van de opdracht dat vereist, ben je aanwezig op vergaderingen, bijvoorbeeld van de zoneraad of het zonecollege.Het selectieprogramma

Alvorens kandidaten in aanmerking komen voor het mandaat van bijzondere rekenplichtige dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV en een interview. Het examen is bedoeld om de motivatie en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60%.


Stappen in de selectieprocedure Informatie en voorlopige timing

 • Selectie op basis van gemotiveerde sollicitatie + CV
  Selectiecriteria:
  ▪ Voldoen aan de minimale vereisten
  ▪ Motivatie (25/100)
  ▪ Ervaring, opleiding en competenties (75/100)
 • Interview
  Datum nog te bepalen


 

Hoe inschrijven?

Kandidaturen worden gericht aan Brandweer Zone Rand t.a.v. de personeelsdienst en enkel op volgend mailadres: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be.
Enkel kandidaturen die onderstaande documenten in pdf-formaat bevatten, worden weerhouden:
• Motivatiebrief
• Uitgebreid CV (vermelding van titels en verdiensten)
• Kopie van je identiteitskaart
• Kopie van je diploma’s
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan via e-mail of telefoon contact op met de personeelsdienst:
E: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be
T: 03 369 64 04


Bijlage

Selectiereglement.pdf

Navigatie