Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

benovatiecoach
Stad Aalst werft een Benovatiecoach aan voor vzw BEA. Energiehuis vzw BEA heeft tot doel alle lokale initiatieven te nemen en te ontwikkelen om op een duurzame wijze het energie- en watergebruik te reduceren dmv. een wijziging in het gedrag van de bevolking en door energievriendelijke technologieën te promoten, te introduceren en te implementeren in het onroerende patrimonium. Het Energiehuis is dan ook actief in het verlenen van de Vlaamse Energielening, het organiseren van diverse groepsaankopen en speelt in op nieuwe initiatieven van de hogere overheden. 

 

Benovatiecoach

contractueel - B1-B3 - met aanleg van een wervingsreserve
 

Functie

Als Benovatiecoach sta je in voor de technische en administratieve begeleiding van de burger bij aanvragen “dossiers Burenpremie”. Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle inschrijvers. Je geeft hierbij advies, stelt meetstaten op, zoekt samen met de aanvrager naar de beste aannemers en ziet toe op de uitvoering van de werken.  


 


Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

  • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand; 
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten; 
  • Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat; 
  • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 
  • Voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
  • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma (of gelijkwaardig).   

Kandidaatstelling

De kandidaturen worden elektronisch ingediend via  https://www.aalst.be/overzicht/vacatures-bij-de-stad uiterlijk tegen 14 februari 2018. De ontvangst van uw kandidatuur zal bevestigd worden.  Bij de kandidatuurstelling dient een CV en een kopie van het gevraagde diploma gevoegd te  worden (op sanctie van nietigheid). Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst P&O, team selectie en loopbaanontwikkeling, Werf 9, 9300 Aalst. Telefonisch: 053/72 32 50 of via e-mail:  personeelsdienst.selecties@aalst.be


 

Solliciteren

  • Via https://www.aalst.be/overzicht/vacatures-bij-destad •CV + Bachelorsdiploma (of gelijkwaardig).
  • 26 februari 2018 schriftelijk gedeelte: cases en opdrachten op basis van de functiebeschrijving, op 40 punten, slaaggrens 60%.
  • 14 maart 2018 mondeling gedeelte: adviserende persoonlijkheidsvragenlijst + mogelijke terugkoppeling op het schriftelijk gedeelte + interview, op 60 punten, slaaggrens 60%.

 

 

 
Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Elk gedeelte is eliminerend. Een kandidaat dient eerst te slagen in het schriftelijk gedeelte vooraleer hij/zij toegelaten wordt tot het volgende gedeelte. De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen op elk onderdeel en 60% op het geheel van de selectieproef. 
 

Bijlage

Infobundel_Benovatiecoach_aanwerving.pdf

 

 

Navigatie