Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

beleidsmedewerker politieschool
 

De provincie Vlaams-Brabant zoekt een


beleidsmedewerker

voor de politieschool van het PIVO via werving

 

Inhoud van de job

De politieschool biedt zowel basisopleidingen als voortgezette en functionele opleidingen en opleidingen aan derden aan. Deze opleidingen worden hoofdzakelijk in het PIVO gegeven maar af en toe ook in het Leuvense (De Vunt) of op locatie op vraag van de klant.
Door de extra inlijvingen en de toename van overige opleidingen is de ondersteuning door een bestuurssecretaris nog uitgebreid.


Als bestuurssecretaris zal je instaan voor volgende taken die inherent zijn aan de goede werking van de politieschool:

 • Vervanging (indien nodig) van de opleidingsdirecteur en het opnemen van algemene taken op het niveau van onder andere de federale politie (bijv. deelname aan werkgroepen, vergaderingen, …). 
 • Opvolging van de begroting en het budget van de politieschool. 
 • Opvolging van overheidsopdrachten: aankopen, inschrijven op aanbestedingen van andere overheden, …
 • Aansturen en opvolgen van de administratieve medewerkers van de politieschool.
 • Opstellen dossiers deputatie en provincieraad. 
 • Implementatie van de pedagogische richtlijnen en kwaliteitsbewaking; mee ontwikkelen en implementeren van procedures en documenten in functie van toekomstige visitaties.
 • Logistieke ondersteuning.
 • Het accreditatietraject (cfr. de werkgroepen opgericht door minister Jambon) opvolgen.

 


Profiel

 • Je hebt een masterdiploma. 
 • Je hebt kennis van ICT toepassingen zoals werken met Outlook en Word. Een pluspunt is kennis van Excel en in voorkomend geval van Access.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je overtuigt door inhoud én aanpak. Zo verkrijg je instemming voor je visie door het aangaan van de dialoog en door in overleg te gaan. Je staat hierbij open voor de input van anderen.
 • Je stelt (in overleg met de opleidingsdirecteur) beleidsvoorbereidende nota’s op en je neemt gefundeerde standpunten in.
 • Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel).
 • Je beheert de praktische en inhoudelijke organisatie en opvolging van de dossiers/projecten/thema’s die je zijn toegewezen.
 • Je werkt samen met collega’s en klanten en je overlegt met hen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. 
 • Je ontwikkelt je binnen je eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken. Zo maak je je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor je taak.
 • Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen.
 • Je past je aanpak of je gedrag aan als de concrete situatie dat vereist.

 


Aanbod

 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3046,98 en € 4741,30.
  Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3528,09 en € 4915,61.
  Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4706,44 en € 5048,09.
  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend. 
 • Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur) m.i.v. 15 april 2018. 
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het PIVO te Asse.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Corporate Benefits.

 


Procedure

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 19 februari 2018 en een mondelinge proef op 5 maart 2018.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 13 februari 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Je selecteert hiervoor na het inloggen de vacature “bestuurssecretaris politieschool”. Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).


 

Contact

 • Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
 • Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Pascal Kemps, Opleidingsdirecteur Trainings- en Opleidingscentrum voor de Politie, pascal.kemps@vlaamsbrabant.be, 02 456 89 45

 

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie