Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

beleidsmedewerker mens
Heb jij een brede interesse? Denk je graag na over het beleid van een stad in ontwikkeling? Ben je bovendien mensgericht en heb je zin om mee Stad Roeselare te maken? Dan ben jij misschien wel de geknipte kandidaat voor de job van

 

beleidsmedewerker mens

#VANRSL.

 

Als beleidsmedewerker zal je bezig zijn met de thema’s gezondheid & zorg, armoede en vrijetijdsparticipatie & toegankelijkheid. Binnen het team BOM (beleidsontwikkeling mens) sta je samen met je collega’s in voor de beleidsontwikkeling (m.n. beleidsvoorbereiding, -advisering en –evaluatie) van deze beleidsthema’s en fungeert als uniek aanspreekpunt hiervoor. Je werkt nauw samen met de lijndiensten die instaan voor de beleidsuitvoering van jouw thema.

Als beleidsmedewerker bewaak jij de voortgang van trajecten. Je kan een strategie uittekenen en bewaakt de voortgang aan de hand van de nodige parameters. Je ziet voortdurende mogelijkheden tot verbetering. Je kan zelf concepten uitdenken maar slaagt er ook in deze op te bouwen samen met burgers, beleid, collega’s en andere stakeholders om samen op een efficiënte manier resultaat te bereiken.

Spreekt dit je aan, of wil je hierover meer weten. Lees dan zeker verder.

 


Voorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma of twee jaar relevante beroepservaring (aan te tonen via het onlineformulier).

 


Ons aanbod

 • een voltijds contract onbepaalde duur (niv. A1a-A2a) bij Stad Roeselare.
 • Overheidservaring wordt meegenomen met daarnaast relevante beroepservaring (met een max. van 12 jaar) uit privé- of zelfstandig statuut voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.
 • naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel.
 • voor de verloning (afhankelijk van meeneembare relevante anciënniteit) verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage. (overzicht weddeschaal A1a-A2a (PDF,117.21 kB)).
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).

 


Inschrijven - Interesse?

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden. In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
 • Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

 


Selectieprogramma

 • Preselectie
  Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden. Kandidaten worden verwittigd over het resultaat van de preselectie uiterlijk op 27 februari 2018.
 • Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht. De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 1 maart 2018. 
 • Assessment bij Vandelanotte Talent Management op 12 maart (volle dag). Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een  gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen. Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum, nl. 18 februari 2018.
 • Uiterste datum van inschrijving: 18 februari 2018


 

Meer info

 • omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij het departement personeel & organisatie, jobs@roeselare.be, 051-26 24 63; 
 • omtrent de functies kan bekomen worden bij Ann Bouckaert, departementshoofd beleidsontwikkeling mens, ann.bouckaert@roeselare.be of 051 26 22 88.


 

Bijlagen

 

Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap

Navigatie