Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

beleidscoördinator vrije tijd
De gemeente Rumst maakt deel uit van de Rupelstreek en omvat drie deelgemeenten: Reet, Rumst en Terhagen. Als gemeentebestuur met een modern lokaal beleid trachten we aan meer dan 15.000 inwoners onze dienstverlening optimaal aan te bieden. Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij een dynamische en stevige organisatie uitgebouwd met meer dan 200 medewerkers. Om de vele nieuwe uitdagingen te trotseren zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers waarvan de kwaliteiten belangrijker zijn dan leeftijd, geslacht of afkomst. Gemeente Rumst werft aan


beleidscoördinator vrije tijd

 

 

Taakomschrijving

De beleidscoördinator vrije tijd geeft leiding aan de medewerkers van de cluster vrije tijd die aan volgende beleidsthema’s werken: sport, cultuur, bibliotheek, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, evenementen, museum en het gemeenschapscentrum. 
De beleidscoördinator vrije tijd is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding , -opvolging en -uitvoering van projecten van bovenstaande beleidsthema’s.
De beleidscoördinator vrije tijd stimuleert een kwalitatief en participatief vrijetijdsbeleid. Hij of zij vervult hierbij een spilfunctie die alle betrokken actoren betrekt, motiveert, begeleidt en adviseert in het beleidsproces.


 

Enkele taken

 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de beleidsvoering rond vrije tijd in functie van de beleids- en beheerscyclus 
 • Coördineren van het vrijetijdsbeleid zodat alle beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan inzake vrije tijd gerealiseerd worden 
 • Actief deelnemen aan het managementteam, het overkoepelend overlegorgaan van de beleidscoördinatoren dat over de verschillende clusters heen werkt 
 • Leiden, coördineren, opvolgen, evalueren en bijsturen van de verschillende beleidsdomeinen en clusters ter realisatie en optimalisatie van het meerjarenplan, de werkingsprocessen en de klantvriendelijke dienstverlening


 

Profiel

 • Je bent in het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je hebt een goede computerkennis
 • Je bent vriendelijk, communicatief, hulpvaardig naar de klanten toe Je hebt zin voor initiatief en denkt mee over de strategie van het werkgebied 
 • Je kan medewerkers motiveren en coachen in hun werk
 • Je gaat georganiseerd en gestructureerd te werk en hebt oog voor orde en netheid 

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Niveau A1-A3
 • Maaltijdcheques, gemeenschappelijke sociale dienst, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 2°pensioenpijler contractanten
 • Relevante anciënniteit wordt mee in rekening genomen
   

Coördineer je graag het beleid op gebied van vrije tijd? Ligt een efficiënt, kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening je nauw aan het hart? Houd je er van om medewerkers te coachen en te begeleiden? Dan is deze afwisselende job misschien iets voor jou. Meer info kan je verkrijgen bij de personeelsdienst op 03 880 00 40 of via personeel@rumst.be.

De datum voor het schriftelijke en mondelinge deel van de selectieproeven wordt later bekend gemaakt.


 

Interesse? 

Stel dan je kandidatuur.
Voorwaarden, functiebeschrijving en inschrijvingsformulier kan je vinden op de website: https://www.rumst.be/vacatures

Je kandidatuur, diploma en kopie van je rijbewijs kan je bezorgen via:

 • bij voorkeur via het e-loket
 • personeel@rumst.be
 • per post: Personeelsdienst Gemeente en OCMW Rumst, Koningin Astridplein 12,  2840 Rumst 
 • tegen ontvangstbewijs op de personeels¬dienst van het gemeentehuis

 

Op 24 januari 2018 sluiten we deze vacature af.

Navigatie