Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

afdelingshoofd ruimte
Gemeente Hove zoekt een

 

afdelingshoofd ruimte

voltijds - statutair - A1a-A3a

 

Je hebt de algemene leiding over de afdeling ruimte. Als afdelingshoofd vertaal je jouw visie naar een voorstel van beleidsplanning en budget op vlak van openbare werken, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting en patrimonium. Als lid van het M-team ondersteun je in deze hoedanigheid de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Je werkt nauw samen met de gemeentesecretaris en ondersteunt hem in zijn taken.


 

Aanwervingsvoorwaarden

 • houder van ofwel een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • minstens 4 jaar relevante beroepservaring in overeenstemming met de functiebeschrijving
 • in het bezit van een rijbewijs B
 • slagen in een selectieprocedure 
 • geschikt bevonden worden voor de functie na een assessment (inclusief psychotechnische proef)


 

Aanbod

 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • maaltijdcheques 7 EUR
 • terugbetaling kosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding
 • 2de pensioenpijler (2%)
 • gunstige vakantieregeling (regeling publiek sector)
 • diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorlegging van de nodige bewijsstukken).

 


Waar en hoe sollicitieren

 • via mail: kandidaturen@hove.be
 • per brief: gemeentebestuur Hove - cel Personeelsadministratie - t.a.v. Martine Cuyvers, Geelhandlaan 1 te 2540 Hove
 • sollicitaties t.e.m. vrijdag 23 februari 2018

 


Meer info 

 • Martine Cuyvers, coördinator Personeelsadministratie en Secretariaat 
 • T 03 460 33 35
 • kandidaturen@hove.be
 • functiebeschrijving in te kijken op www.hove.be

Navigatie