Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Waterpreventieadviseur
De provincie Vlaams-Brabant zoekt een

 

waterpreventieadviseur (bestuurssecretaris waterlopen)

(m/v) voor de dienst waterlopen via werving

 


Inhoud van de job

 • Maatregelen om bestaande gebouwen preventief te beschermen tegen wateroverlast
  • Je staat in voor het opstarten en opvolgen van projecten in de provincie. Momenteel zijn er verspreid 5 gemeenten aangeduid als prioritair projectgebied. Stap per stap worden hier gebieden aan toegevoegd.
  • Je verricht studiewerk en doet huisbezoeken. Per individuele woning analyseer je de wateroverlastproblematiek en maak je een fiche op.
  • Je biedt ondersteuning bij de subsidieaanvragen voor waterpreventieve maatregelen en werkt de subsidiedossiers af.
  • Je voert controle uit op de uitvoering van de werken. 
 • Hemelwaterplannen
  • Je staat in voor het opvolgen en bijsturen van de hemelwaterplannen die gemeenten opmaken in het kader van het provinciale subsidiereglement.
  • Je biedt ondersteuning bij de subsidieaanvragen voor hemelwaterplannen en werkt de subsidiedossiers af.
 • Ambtelijke commissie (rioleringsprojecten)
  • Je staat in voor het voorbereiden van en deelnemen aan de vergaderingen van de Ambtelijke Commissie. Dit betekent dat je vooraf informatie over de rioleringsprojecten inwint bij de bekkeningenieurs en na de vergadering terugkoppelt.
 • Communicatie & sensibilisering
  • Je staat in voor de organisatie van evenementen met als doel het provinciaal waterbeleid te verduidelijken en te promoten. Voorbeelden zijn een infomarkt, een lezing, een architectuurwedstrijd en een terreinbezoek.
  • Je helpt bij het updaten en bijwerken van brochures, pancartes, flyers en infoborden in functie van de noden binnen de dienst. 
 • Contacten leggen en onderhouden met gemeenten, bekkenbesturen, wateringen, …
 • Je onderhoudt contacten met gemeenten en je behoudt het overzicht van projecten die zich over meerdere gemeenten spreiden.
 • Je volgt overkoepelende projecten op en verzorgt de coördinatie binnen de dienst.
 • Je organiseert opvolgvergaderingen i.v.m. wateroverlast.

 


Profiel

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld). 
 • Je bent klantgericht, betrouwbaar, betrokken en werkt doelmatig.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van de dienst waterlopen en met klanten/partners en overlegt om vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Je participeert actief aan het team- en/of dienstoverleg en zorgt voor een goede informatiedoorstroming.
 • Je verkrijgt instemming voor je visie door in overleg te gaan.
 • Je stelt mee beleidsvoorbereidende nota’s op en kan gefundeerde standpunten innemen. Je draagt bij tot het formuleren van strategische en operationele doelstellingen en je kan advies verstrekken aan verschillende actoren inzake de eigen materie.
 • Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takenpakket reactief en structureel op te lossen.
 • Je volgt actief de ontwikkelingen binnen het beleidsdomein op en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken.
 • Je staat in voor de praktische en inhoudelijke organisatie en opvolging van de dossiers die je zijn toegewezen.
 • Je bent bereid om uitzonderlijk buiten de gewone werkuren te presteren (bv. voor infoavonden en in het geval van overstromingen en/of wateroverlast).
 • Rijbewijs B is een pluspunt.

 


Aanbod

 • Je start in salarisschaal A1a: het brutomaandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22.
  Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het brutomaandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02.
  Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het brutojaarsalaris ligt tussen de € 4800,66 en € 5149,15.
  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris. Uit de privésector kan maximaal 15 jaar anciënniteit worden verrekend. 
 • Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur).
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

 


Procedure

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 19 december 2018 en een mondelinge proef 6 februari 2019.
Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 28 november 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 


Contact

Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Stijn Coppens, diensthoofd waterlopen, 016 26 75 62 of 0473 57 65 40, stijn.coppens@vlaamsbrabant.be

 

 


Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie