Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

stads- en OCMW-secretaris
Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 1000 collega's, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en interessante arbeidsvoorwaarden.

 Stadsbestuur en OCMW Genk gaan over tot aanwerving van​

STADS- EN OCMW-SECRETARIS (decretale graad) – TWEEDE OPROEP!

in voltijds statutair verband

 Stads- en OCMW-bestuur Genk zijn op zoek naar één secretaris voor beide besturen.

De secretaris leidt de stads- en OCMW-diensten, is hoofd van het personeel en voorzitter van het managementteam. De secretaris is de eerste adviseur van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad en het vast bureau op bestuurskundig vlak en waakt over de correcte naleving van de regelgeving.

De secretaris vervult een scharnierfunctie op het knooppunt van administratie en beleid, is de verbindingspersoon tussen ambtenaren en mandatarissen en staat in voor een efficiënte werking van de stedelijke en OCMW-organisatie.​


Je profiel ?

Je bent in het bezit van een masterdiploma en hebt bovendien minimum 6 jaar leidinggevende ervaring.

 

Ons aanbod?

Je brutomaandloon als stads- en OCMW-secretaris ligt tussen € 7.568,02 en € 11.068,03 (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit), aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld en eindejaarstoelage.

Voor bovenvermelde functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.

Er is een proefperiode van 1 jaar voorzien (eventueel verlengbaar).

De betreffende functiebeschrijving en meer info m.b.t. bovenvermelde vacature kan opgevraagd worden bij de Dienst Personeel (tel. 089 65 41 12).

 

Interesse voor deze functie ?

Solliciteer (met sollicitatiebrief, cv en kopie van masterdiploma) ten laatste op 31.10.2017:

- bij voorkeur via e-mail naar werving@genk.be;

- of geef je kandidatuur voor deze datum af bij de Dienst Personeel (stadhuis, Stadsplein 1 te Genk).

Zonder de gevraagde documenten wordt uw kandidatuur niet weerhouden.

secretaris tweede oproep.pdf

Navigatie