Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ruimtelijk planner
Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:
 

ruimtelijk planner

A1a-A3a – voltijds – contractueel – onbepaalde duur

 

Klinken de begrippen omgevingsvergunning, MER of RUP jou vertrouwd in de oren? Heb je vernieuwende ideeën voor ruimtelijke uitdagingen die je kan omzetten in een sterke ruimtelijke visie? Kan je interne en externe stakeholders op een heldere manier te woord staan voor het uitvoeren van het ruimtelijk beleid?
 

Functie-inhoud

Als ruimtelijk planner ben je verantwoordelijk voor het uittekenen en uitvoeren van het ruimtelijk beleid. Je zorgt voor de vertaalslag van het ruimtelijk beleid naar het vergunningsbeleid. Je participeert en werkt samen met interne en externe stakeholders voor ruimtelijke (plannings)processen.
 
Samen met de collega’s van de dienst Ruimte & Wonen vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij het realiseren van de ruimtelijke uitdagingen. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Op basis van duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.
 

Profiel

Door een goede planning en organisatie kan je structuur brengen en prioriteiten stellen. Je gaat probleemoplossend te werk en je kan snel inspelen op verandering. Je neemt eenduidige beslissingen en werkt vooral resultaatsgericht. Zowel zelfstandig werken als in team is geen probleem. Je toont de nodige inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol en klantgericht te werk te gaan.
 

Diploma

Je bent houder van een master diploma stedenbouw.
 

Vereiste competenties

  • Minimum 4 jaar bewezen competenties in het ontwikkelen van een ruimtelijke visie. 
  • Minimum 4 jaar bewezen kennis van ruimtelijke planning en het begeleiden van complexe planningsprocessen. 
  • Kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en methodieken in verband met de ruimtelijke ordening (omgeving) in het algemeen en de ruimtelijke planning in het bijzonder. 
  • Kennis van diverse processen van een gemeentebestuur en andere overheden inzake ruimtelijke planningsprocessen. 
  • Basiskennis van de wetgeving van aangrenzende beleidsdomeinen (erfgoed, natuur, mobiliteit, …)

 


Aanbod

Je wordt betaald volgens de wettelijke barema’s. Je mag tot maximum 10 jaar relevante anciënniteit uit de privé-sector inbrengen, voor beroepservaring bij een overheidsdienst is dit onbeperkt.
Concreet heb je met vier jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.667,54 euro en met 10 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 4.085,89 euro.
 
Als bijkomende voordelen heb je recht op maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering.
Het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Je hebt recht op 35 vrij te plannen vakantiedagen en 14 feestdagen.

 


Interesse?

Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? Wil je meewerken aan het opmaken en uitwerken van beleidskaders in functie van toekomstige ruimtelijke beleidsplannen?

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 11 oktober 2018. Bezorg ons naast je CV, motivatiebrief, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister, je portfolio met bewezen kennis en competenties. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.
De verkennende gesprekken worden georganiseerd op donderdag 25 oktober 2018. Het mondeling gedeelte van de selectieproef zal plaatsvinden op donderdag 15 november 2018.

Sollicitatielink: https://ourjobs.cvwarehouse.com/Company/Job/159334?companyGuid=8549d83d-8272-43de-9014-83e8611a9d68&lang=nl-BE#.W6OjJJMzaL4

Navigatie