Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Projectmedewerker openbare netheid
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw is de ledenorganisatie van de lokale besturen. De VVSG verleent diensten aan haar leden, behartigt hun belangen en ontwikkelt een visie op het lokale bestuur.
Om de VVSG te vertegenwoordigen in team Vlaanderen Mooi bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) is de VVSG op zoek naar een

 

projectmedewerker openbare netheid

 


Context

Vlaanderen Mooi is het gemeenschappelijke initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers, een maatschappelijke beweging waar iedereen deel kan van uitmaken (www.mooimakers.be).

Vlaanderen Mooi voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier lokale besturen, industrie, scholen en andere partners die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort en zet zelf aanstekelijke acties op. Daarnaast organiseert Vlaanderen Mooi elk jaar een grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken. Vlaanderen Mooi voorziet in materiële, financiële en beleidsondersteuning voor gemeenten en afvalintercommunales bij het optimaliseren van hun zwerfvuil- en netheidsbeleid. Gemeentelijk netheidsbeleid vraagt maatwerk, afgestemd op de lokale situatie. Daarom zet Vlaanderen Mooi onder andere in op specifieke individuele beleidsondersteuning via zogenaamde coachingtrajecten.

Het huidige team van Vlaanderen Mooi bestaat uit medewerkers van zowel OVAM, VVSG en Fost Plus. Er is reeds 1 medewerker van VVSG werkzaam in het team van Vlaanderen Mooi. Met deze aanwerving breiden we de vertegenwoordiging van VVSG uit tot 2 medewerkers.

 


Je functie

Het takenpakket van de VVSG-medewerker binnen het team Vlaanderen Mooi zal er als volgt uit zien: 

 • Begeleiding van proefprojecten in de innovatieve aanpak van zwerfvuil. 
 • Begeleiding van coachingtrajecten met gemeenten en afvalintercommunales: intensief begeleidingstraject waarbij vanuit een analyse van de huidige situatie een lokaal zwerfvuil- en sluikstortbeleid wordt uitgetekend en geëvalueerd, inclusief het monitoren van de effecten van de verschillende acties. Deze coaching gebeurt op het terrein. 
 • Begeleiden en uitbouwen van instrumenten die gemeenten helpen bij het optimaliseren van hun netheidsbeleid (vuilnisbakkenplannen, quickscan, …). 
 • Opnemen van een netwerkfunctie door actief gemeenten te betrekken bij de werking van het team Vlaanderen Mooi. Dit gebeurt onder andere door het mee organiseren van evenementen, werkbezoeken… 
 • Beantwoorden van vragen en detecteren van opportuniteiten. 
 • Uitwerken van een versterkte zwerfvuilaanpak op specifieke doelplaatsen zoals autostradeparkings, bushaltes, winkel-wandelstraten,… Dit vraagt inzicht in de problematiek. 
 • Opvolging van de ontwikkeling van het online platform en website www.mooimakers.be als kenniscentrum.
  Daarnaast verwachten we ook dat de medewerker binnen de VVSG meewerkt aan het vormgeven van een visie over de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten.

 


Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma of vergelijkbaar door ervaring 
 • Je bent proactief en spoort opportuniteiten op  
 • Je bent in staat om verschillenden projecten tegelijkertijd uit te voeren 
 • Je bent in staat om theoretische kennis om te buigen naar praktische toepassing 
 • Je bent communicatief sterk en in staat om te gaan met weerstanden 
 • Je bent sterk in onderhandelen en bemiddelen 
 • Je bent bereid om met gemeenten mee te gaan op het terrein om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren 
 • Je hebt inzicht in de werking van lokale besturen 
 • Je bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen

 


Ons aanbod

Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht. Je hebt een gedeelde standplaats tussen de OVAM te Mechelen en de VVSG te Brussel maar je bent vooral op het terrein aanwezig.
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, zolang de overeenkomst tussen de minister en het verpakkende bedrijfsleven duurt. Detachering vanuit een lokaal bestuur is mogelijk.

 


Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je bellen of mailen naar Piet Coopman, stafmedewerker VVSG 02/211.55.97, e-mail piet.coopman@vvsg.be.
Sollicitatie met cv stuur je per e-mail ten laatste tegen 5 april 2019 naar piet.coopman@vvsg.be.

Navigatie