Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Omgevingsambtenaar
Gemeente Rijkevorsel zoekt een

 

omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige)

tweede oproep - A1a-A3a – voltijds statutair dienstverband (38/38 uur)

 


Beknopte functiebeschrijving

Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige) verstrek je deskundig advies en ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een aantal activiteiten van het besluitvormingsproces. Je bent verantwoordelijk voor de volledige dienst omgeving (ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en woonbeleid). Je leidt, coördineert en organiseert de werking van deze dienst met het oog op een kwalitatieve dienstverlening.

 


Profiel

Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden voor deze functie en hebt een grondige kennis van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning.
Je bent een integer en nauwkeurig persoon met een sterke verantwoordelijkheidszin. Verder toon je een grote betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je contacten met burgers, mandatarissen en collega’s.

 


Verdere informatie

Je bent titularis van een masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd. Relevante beroepservaring kan worden gevaloriseerd. Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

 


Interesse in deze uitdagende job?

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 7 december 2018. Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen bij de personeelsdienst.
03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

Navigatie