Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Milieuambtenaar
Het gemeentebestuur van Bocholt gaat over tot een aanwervingsprocedure, met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar, voor de functie van

 

milieuambtenaar 

dienst omgeving
(m/v) - contractueel – voltijds - B-niveau – salarisschaal B1-B3

 


Je functie

 • Je zorgt voor de correcte voorbereiding, behandeling en opvolging van omgevingsvergunningsaanvragen zodat de wettelijke procedures worden nageleefd en de burgers efficiënt worden geholpen; 
 • Je houdt toezicht op de naleving van de milieuwetgeving en volgt milieu gerelateerde klachten systematisch op;
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van een coherente visie op het gemeentelijk natuur- en milieu-, handhavings- en duurzaamheidsbeleid;
 • Je verzorgt de interne en externe communicatie met betrekking tot het werkveld;
 • Je werkt nauw samen met de collega’s van de dienst Omgeving m.b.t. specifieke aanvragen en meer complexe geïntegreerde dossiers; 

 


Je profiel

 • Je hebt interesse in het vakgebied en behandelt dossiers zorgvuldig en correct; 
 • Je hebt kennis en visie omtrent milieuaspecten, ruimtelijke ordening en hinderlijke inrichtingen;
 • Je bent sterk in onderzoekvoering en hebt een probleemoplossende ingesteldheid;
 • Je kunt vlot communiceren (mondeling & schriftelijk);
 • Je bent klantgericht;
 • Je bent een teamspeler.

 


Aanbod

 • Een verantwoordelijke functie met veel uitdagingen in een multidisciplinair team;
 • Een marktconform salaris volgens schaal B1-B3 dat verder wordt aangevuld met een pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler en verzekering gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte;
 • Een interessante vakantieregeling, glijdende werkuren en opleidingsmogelijkheden;

 


Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van minimum een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld;
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen (schriftelijke proef, mondelinge proef met persoonlijkheidsvragenlijst).
 • Houder zijn van een bewijs van slagen in de Vlarem-opleiding of de verplichting aangaan om hierover te beschikken voor afloop van de inloopperiode.

 


Kandidatuurstelling

Zijn milieu, duurzaamheid en ecologie jouw ding? Heb je kennis van de VLAREM-wetgeving of ben je bereid deze snel onder de knie te hebben?
Bezorg ons dan je kandidatuur uiterlijk 17 februari 2019 (vóór 24u00) door online te solliciteren via www.bocholt.be ofwel via de post t.a.v. College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt (datum van de poststempel telt). Vergeet niet om je cv, je motivatiebrief en je diploma toe te voegen.
De vermoedelijke datum van indiensttreding is april 2019.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst – tel. 089-20 19 15 of via e-mail: ine.feyen@bocholt.be.

Navigatie