Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Kindbegeleider
 

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.
Voor de directie Studentenvoorzieningen zijn wij op zoek naar een

 

kindbegeleider

voor ons Kinderdagverblijf C. Heymans (Stalhof 8) binnen de Kinderopvang van de UGent - halftijds (50%) - deze functie behoort tot de functieklasse C, die de graden 3 t.e.m. 4 en de salarisschalen 3.1 t.e.m. 4.3 behelst.

 

Als kindbegeleider sta je in voor de dagelijkse kwaliteitsvolle, pedagogisch verantwoorde en veilige opvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 3 jaar in een kinderdagverblijf dat door Kind en Gezin gesubsidieerd en erkend is voor 84 kinderen.

 


Jouw opdracht

Als kindbegeleider sta je in voor onderstaande taken

Begeleiden van de kinderen:

 • ’s morgens zorgen voor een warm onthaal en ’s avonds bewust afscheid nemen 
 • verluieren, begeleiden bij het zindelijk worden, hygiënische en medische verzorging toedienen aan de kinderen met daarbij de nodige aandacht voor individueel contact             
 • begeleiden van eet- en drinksituaties waarbij de eetmomenten afgestemd worden op het ritme van het kind en met aandacht voor gezonde voeding
 • de slaapmomenten laten verlopen volgens het ritme van de kinderen
 • zieke kinderen begeleiden en eventueel noodzakelijke medicatie toedienen op vraag van de ouders en in overleg met de verpleegkundige
 • positieve aandacht geven aan het kind, aandacht hebben voor de blije en trieste momenten en een gevoel van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen tot stand te brengen
 • observeren van de kinderen en opvolgen van hun ontwikkeling, de observaties registreren en bespreken
 • stimuleren van de kinderen bij hun ontwikkeling, de zelfredzaamheid, de groei naar zelfstandigheid en de taalontwikkeling stimuleren
 • de sociale vaardigheden van en tussen de kinderen stimuleren en omgaan met conflicten bij kinderen
 • zorgen voor een aangepaste groepssfeer en ingerichte leefruimte en rekening houdend met de kinderen leefregels en afspraken binnen de leefgroep bepalen
 • een creatieve omgeving scheppen en creatief bezig zijn met de kinderen waarbij aandacht geschonken wordt aan de eigen inbreng van het kind
 • organiseren van spelactiviteiten, waarbij het spelaanbod afgestemd wordt op de kinderen, en vrij spel momenten begeleiden
 • de kinderen leren omgaan met gevaren
 • instaan voor het hygiënisch onderhoud van het speel- en werkmateriaal en voor de orde en netheid in het lokaal
 • de kinderen voorbereiden op de overgang naar de peuterafdeling en naar de kleuterschool
 • bij ongevallen of medische urgenties de eerste hulp toedienen

Contacten met de ouders:

 • opbouwen van een vertrouwensrelatie
 • instaan voor een goede en open communicatie met de ouders
 • dagelijks informeren van de ouders over het dagverloop van het kind
 • informatie geven aan ouders die met opvoedingsvragen zitten;

 

Algemene taken:

 • informatie over de kinderen uitwisselen, problemen, vragen en klachten bespreken met collega’s en leidinggevenden
 • participeren aan kindbesprekingen, probleemgedrag en problematische opvoedingssituaties bespreken met collega’s en met de hoofdmedewerker
 • deelnemen aan vergaderingen, activiteiten, projecten en initiatieven van de kinderopvang
 • opleiden van stagiairs
 • ontwikkelingen in het vakgebied opvolgen, opleidingen en bijscholingen volgen
 • uitvoeren van lichte administratieve taken.

 


Jouw profiel

Kennis en ervaring

 • Je beschikt over een kwalificatiebewijs erkend door Kind en Gezin om de functie van kindbegeleider te kunnen uitvoeren in een kinderdagverblijf met meer dan 18 opvangplaatsen
 • Werkervaring in een kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar is een pluspunt
 • Je hebt kennis van opvoedingsmethoden en –middelen
 • Je hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen
 • Je hebt kennis van het omgaan met (probleem)gedrag
 • Je hebt kennis van groepsprocessen
 • Je hebt kennis van conflicthantering
 • Je hebt kennis van speltechnieken, spelvormen en speelactiviteiten
 • Je hebt kennis van verzorgingstechnieken
 • Je hebt kennis van EHBO en basiskennis van ziektebeelden- en symptomen
 • Je hebt kennis van hygiëne en veiligheid
 • Je hebt kennis van rapportage- en communicatietechnieken
 • Je hebt kennis van kwaliteitseisen in de kinderopvang
 • Je hebt kennis van de rechten van het kind
 • Je hebt kennis van actuele vormen en visies van kinderopvang
 • Je hebt kennis van de beroepsdeontologie
 • Je hebt een basiskennis Frans en Engels (zowel mondeling als schriftelijk)

 

Vaardigheden en attitudes

 • Je hebt betrokkenheid met kinderen
 • Je hebt een open houding en kan omgaan met diversiteit
 • Je beschikt over een goed psychologisch inzicht
 • Je kan plannen en organiseren en kan structuur bieden aan kinderen
 • Je speelt graag met kinderen en bent graag creatief bezig
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een verzorgd taalgebruik
 • Je kan zelfstandig werken met zin voor verantwoordelijkheid
 • Je kan op een constructieve en professionele wijze samenwerken met collega’s
 • Je bent betrouwbaar en discreet
 • Je hebt een positief (zelf)kritische instelling en kan probleemoplossend werken
 • Je bent klantgericht en klantvriendelijk
 • Je bent stressbestendig en je kan je flexibel aanpassen aan wijzigende werkomstandigheden
 • Je bent leergierig en staat open voor verandering
 • Je hebt aandacht voor een hygiënische en veilige werkomgeving en voor persoonlijke hygiëne

 


Algemene functie-eisen

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

 


Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma van hoger secundair onderwijs
 • Kwalificatiebewijs Kind en Gezin om de functie van kindbegeleider te kunnen uitvoeren in een kinderdagverblijf met meer dan 18 opvangplaatsen

 


Ons aanbod

Je wordt tewerkgesteld in een contractuele functie van onbepaalde tijd in functieklasse C met een verloning volgens salarisschalen 3.1 tot 4.3 afhankelijk van de relevante ervaring.
Wedde aan 100 % : min. € 14.009,60 – max. € 26.487,54; geïndexeerde brutomaandwedde (aan 167,34 %): min. € 1.953,64 – max. € 3.693,69
We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan je vinden op onze website: http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm

 


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een dossierselectie, een eliminerend geschiktheidsonderzoek en een eindselectie. Het geschiktheidsonderzoek en de testen zullen op niveau hoger secundair onderwijs worden afgenomen. Je wordt bij elke stap in het selectieproces op de hoogte gehouden van je kandidatuur.
We vinden het belangrijk dat elke persoon in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. Heb je beperking, geef ons dan vooraf een seintje via 09 264 34 36 zodat we de nodige aanpassingen kunnen voorzien.
Voor meer informatie omtrent deze selectieprocedure kan je contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie op het nummer 09 264 34 36. Voor meer informatie in verband de functie-inhoud kan je contact opnemen met mevr. Linda Vandendriessche op het nummer 0471 58 88 81.

 


Interesse?

Bezorg ons uiterlijk op maandag 29 oktober 2018 om 23.59 uur de volgende documenten:

 • Je CV
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma indien je dit als UGent medewerker nog niet hebt ingediend
  Enkel indien je je diploma in het buitenland, met uitzondering van Nederland, behaald hebt: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC

Dit kan online via deze toepassing. Zorg ervoor dat je alle gevraagde documenten oplaadt. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze toepassing.
Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.

Navigatie