Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ingenieur gebouwen en ingenieur wegen en waterlopen
De stad Tienen bouwt, samen met haar inwoners, aan een warme, uitnodigende en aangename stad. Hierbij wil zij ook evolueren naar een duurzame stad met een bruisend, sociaal leven waarin elke Tienenaar zich betrokken en thuis voelt. Wil jij de gebouwen van de stad klaarstomen voor de toekomst? Wil je bijvoorbeeld meebouwen aan een vernieuwd stadskantoor en de werkplekken van de stadsdiensten optimaliseren? Of wil jij mee vorm geven aan het uitzicht van de straten en pleinen, zowel qua mobiliteit als qua leefbaarheid? Dan is dit een uitgelezen kans. Wij zijn immers dringend op zoek naar:

 

1 ingenieur gebouwen en 1 ingenieur wegen & waterlopen – uitbestede werken

 


Je ondersteunt de coördinatie van en voert toezicht uit op de uitbestede werken in verband met wegen en waterlopen en/of patrimonium. Je bereidt taken voor, voert ter plaatse nazicht uit en werkt, in overleg met het diensthoofd en studiebureau, voorstellen uit inzake de technische specificaties van projecten. Je verzorgt het nazicht van ontwerpen in functie van de regelgeving, de technische voorschriften, de bestekken, meetstaat, enz.

 


Profiel

Je bent in het bezit van een diploma universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type gelijkwaardig aan universitair onderwijs in de richting industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of architectuur.
Wij bieden een contractuele tewerkstelling en salarispakket op A-niveau (geïndexeerde brutomaandwedde minimum 3.046,9 euro, maximum 5.361,8 euro). Bij de stad Tienen kan je rekenen op tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, enz.) en krijg je ruimschoots de gelegenheid om je bij te scholen. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

 

Meer informatie over de functie, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure kan je verkrijgen bij de personeelsdienst, Grote Markt 27, 3300 Tienen, tel. 016 80 57 79, personeel@tienen.be

 


Interesse?

De kandidaturen dienen, vergezeld van een afschrift van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister, uiterlijk op 31 oktober ‘18 aangetekend gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. Kandidaturen die niet voldoen aan deze voorwaarden kunnen niet aanvaard worden.


De selectieprocedure voor diensthoofd bestaat uit een competentieproef, gevalstudie, psychotechnische screening en een sollicitatiegesprek.

Navigatie