Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

ICT- en systeembeheerder
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lebbeke deelt mee dat de hierna vermelde betrekkingen vacant zijn bij wijze van aanwerving:

 

ICT- en systeembeheerder

(m/v) - B4–B5 - voltijds - contractueel - wervingsreserve met een geldigheidsduur van één jaar.

 


Algemeen

De dienst informatica ondersteunt en helpt bij de automatisering en digitalisering binnen de diverse diensten en staat in voor een betrouwbare werking, het beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, het netwerk en telefonie. Naast het dagdagelijkse operationele werk heeft deze dienst ook een adviserende rol naar het gemeentebestuur in verband met het opvolgen van de nieuwe technieken en evoluties in de informatica.
De dienst informatica zal uit 2 personeelsleden bestaan en ondersteunt zowel de diensten van de gemeente als de diensten van het OCMW.

 


Taakinhoud

 • beheer en onderhoud van het computernetwerk;
 • helpdesk organiseren en aanbieden aan het personeel van de gemeente en OCMW;
 • als deskundige de belangen van de gemeente en het OCMW verdedigen in de samenwerking met externe ICT-partners (hogere overheid, leveranciers van soft- en hardware);
 • in overleg met de werkgroep ICT een aankoopbeleid uittekenen en opvolgen;
 • modernisering en automatisering van de communicatiemiddelen met de burger.

 


Wat verwachten we?

 • je hebt een grote actuele kennis van en bent onderlegd in het installeren en onderhouden van ICT-apparatuur en programmatuur, in het oplossen van technische problemen, in het opzetten en beheren van een netwerk;
 • je bent polyvalent en zeer gedreven in ICT en creatief in het vinden van oplossingen;
 • je neemt initiatief, je bent stressbestendig, flexibel en klantgericht.

 


(Bijzondere) aanwervingsvoorwaarden

De kandidaten moeten 

 • houder zijn van minimaal ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs; 
 • in het bezit zijn van minimaal een rijbewijs B;
  en 
 • slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

 


Wij bieden

 • een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging; 
 • een voltijds contract voor onbepaalde duur in weddenschaal B4 – B5; 
 • mogelijkheid tot validatie van functierelevante beroepservaring; 
 • glijdende werktijden; 
 • een aantrekkelijk verlofstelsel; 
 • extra legale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering.

 


Interesse?

Kandidaturen kunnen door middel van een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma en indien van toepassing aanvullende attesten/getuigschriften, naar keuze ingediend worden bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs en/of door e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be). De kandidatuur dient steeds geadresseerd te zijn
aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1.

De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen werd vastgelegd op zondag 7 oktober 2018. De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.


Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Navigatie