Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Hoofdmaatschappelijk werker
OCMW Aartselaar gaat over tot aanwerving in contractueel verband, met aanleg van een werfreserve van 3 jaar van een

 

hoofdmaatschappelijk werker

sociale dienst

 

De einddatum van het indienen van de kandidaturen is vastgesteld op vrijdag  12 oktober 2018 om 12u00, hetzij tegen ontvangstbewijs, hetzij per mail, hetzij bij aangetekende brief, gericht aan de secretaris van het OCMW, de heer M. De Weerdt, Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar.

 

Kandidaten dienen houder te zijn van een diploma bachelor in het sociaal (-agogisch) werk, afstudeerrichting maatschappelijk werk of -assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma en dienen minstens 3 jaar relevante ervaring te hebben.

 

De functiebeschrijving kan u aanvragen bij het OCMW van Aartselaar, Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar, tel.: 03 870 58 72, fax: 03 870 58 79 of via email op het volgende adres: marc.deweerdt@ocmwaartselaar.be

 

Bij de sollicitatiebrief te voegen documenten:

  • curriculum vitae waaruit de gevraagde relevante ervaring blijkt;
  • kopie van het vereiste diploma (maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige).

Navigatie