Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Hoofdboekhouder
1 januari 2017 verenigden stad en OCMW met het Leuvense zorgbedrijf alle zorgdiensten van het lokale bestuur in één overkoepelende organisatorische zorgeenheid, die een toegankelijke en vooral kwaliteitsvolle zorg voor alle Leuvense burgers ambieert.
Om te kunnen blijven rekenen op een sterke openbare dienstverlening waarbij kwaliteit en betaalbaarheid primeren werd de keuze gemaakt in te zetten op een bundeling van het Leuvens zorgaanbod van thuiszorg, kinderopvang en ouderenzorg. Om dit te kunnen realiseren zoeken we voor onze financiële dienst een

 

hoofdboekhouder

 


Wat houdt je functie in?

Als hoofdboekhouder stuur je een team van boekhouders en administratieve medewerkers aan en zorg je mee voor een goede start van nieuwe medewerkers.  Je geeft je medewerkers feedback en zorgt dat je team goed op elkaar kan inspelen om de doelstellingen van de dienst te behalen.
Je bent eindverantwoordelijke voor de boekhoudkundige opdrachten, interne controles van procedures (overheidsopdrachten) en bestelbons.
Voor moeilijkere boekingen, twijfel bij bestelbons en juridische dossiers rond debiteurenbeheer doen je medewerkers beroep op jouw expertise.  Je bent sterk in het behalen van deadlines rond kwartaalrapportering, jaarrekening, uitgaande facturatie enz.
Je werkt nauw samen met de cel budgetten en andere diensten en meerjarenplanning en de centrale aankoopdienst, je bouwt preventief controles in procedures in en neemt een ondersteunende en oplossingsgerichte houding aan naar andere diensten.  Zo hou je een oogje in het zeil dat de financiële belangen van onze bewoners gerespecteerd worden, heb je zicht op de uitgaande facturen van de diensten of help je bij de rapportering bij subsidievragen of nieuwe projecten.
Bekijk de functiekaart voor een uitgebreide omschrijving van de functie: zie bijlage 1

 


Welk profiel zoeken we?

 • Je bent sterk in het respecteren van deadlines en boekhoudkundige taken en beschikt over coachende vaardigheden.
 • Je werkt zeer nauwgezet en toont een klantvriendelijke en oplossingsgerichte houding.

 


Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt ofwel over een bachelordiploma ofwel over een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs en dit in een economische richting.
 • Bijkomend heb je 3 jaar relevante beroepservaring opgedaan, hieronder wordt verstaan in een leidinggevende functie en/of als medewerker van een financiële dienst of een daarbij aansluitende financieel-economische functie.
 • Heb je een buitenlands diploma? Zie bijlage.

 


Loon en statuut

 • Statutaire aanstelling.  Momenteel is er 1 voltijdse vacature (80% werken is bespreekbaar).
 • Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (3 jaar geldig, mogelijks verlengbaar). Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat.  
 • Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit.  Geldelijke anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, voor deze functie is er geen beperking van overname van relevante privéanciënniteit omdat boekhouder maar ook verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle knelpuntberoepen zijn (lijst VDAB 2018).
  De functie is ingeschaald op niveau B4-B5:
  - Loon van minimum € +/- € 2837,72 bruto per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit.
  - Loon van minimum € +/- € 3420,91 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit
  - Loon van minimum € +/- € 4004,10 bruto per maand o.b.v. 20 jaar anciënniteit

 


Aanvullende voordelen

 • Maaltijdcheques van € 8, met een eigen bijdrage van € 1,14
 • Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • Gunstige verlofregeling: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, 14 feestdagen en vrij op de maandag van Leuven Kermis
 • Glijdende werkuren
 • Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden 
 • Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, …

 


Bijkomende vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)?

 • Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden. 
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

 


Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je tot en met zondag 18 november 2018. Je doet dit online via https://www.zorgleuven.be/vacatures

Laad volgende documenten allemaal op bij je sollicitatie:

 • Nederlandstalige motivatiebrief (Tip: licht de eventueel gevraagde kennis en/of ervaring uitgebreid toe)
 • Uitgebreid en overzichtelijk Nederlandstalig CV
 • Kopie van het vereiste diploma (Zie 'Welk profiel zoeken we?')
 • Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de selectieprocedure.
  Tijdens de selectie zal je steeds via mail op de hoogte gebracht worden van de verdere stappen en afspraken in de selectieprocedure.

 


Contactgegevens & nuttige informatie

Wens je meer informatie over de selectieprocedure,de functie-inhoud of het online solliciteren, neem dan gerust contact op met de dienst Werving & Onthaal per telefoon 016 24 82 82.

 • Eventuele wijzigingen van het e-mailadres en telefoonnummer na het indienen van de kandidatuur moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan de dienst Werving & Onthaal zodat de kandidaat kan bereikt worden.
 • Een kandidaat moet zijn antwoord op een jobaanbod schriftelijk of via e-mail bekend maken binnen een termijn van 7 kalenderdagen, zo niet verliest hij zijn opname in de reserve.
 • Kandidaten kunnen een aanbod voor een benoeming, een contract voor onbepaalde en bepaalde duur één keer gemotiveerd weigeren, zonder hun opname en hun plaats in de reserve te verliezen.
 • Kandidaten kunnen op eigen schriftelijk verzoek uit de reserve worden geschrapt.
 • Ook bij de effectieve indiensttreding moeten de kandidaten aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen.

 


Bijlage

Infobrochure_hoofdboekhouder.docx

Navigatie