Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

omgevingsambtenaar
​De gemeente Hoeilaart streeft naar een optimale dienstverlening voor haar inwoners. Om dit te realiseren zoeken we enthousiaste en dynamische medewerkers. Mensen die waarden als samenwerken, klant- en resultaatgerichtheid, loyauteit en zichzelf ontwikkelen belangrijk vinden.

Het gemeentebestuur van Hoeilaart wil overgaan tot de aanwerving van een

omgevingsambtenaar - dienst ruimtelijke ordening

(m/v) - niveau B4-B5/A1-A3 - voltijds - contractueel onbepaalde duur (1 FTE)​

 

Functie​

 • De omgevingsambtenaar waarborgt een kwaliteitsvolle voorbereiding en uitvoering binnen de dienst Ruimtelijke Ordening, rekening houdend met de geldende Vlaamse reglementering.
 • De omgevingsambtenaar geeft rechtstreeks leiding aan de administratief medewerkers van de dienst en maakt deel uit van het gemeentelijk managementteam.
 • Je draagt bij tot een positief imago van de dienst en het gemeentebestuur in het algemeen.
 • Je verzorgt de werking van de dienst Ruimtelijke Ordening en milieu. De omgevingsambtenaar rapporteert aan de gemeentesecretaris en aan de administratief medewerkers.
 • Je staat in voor het plannen, organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden van het team en rapporteert hierover om de werkzaamheden van de dienst efficiënt en effectief te laten verlopen.
 • Je volgt de werkzaamheden op en stuurt bij zodat de doelstellingen van de dienst worden behaald.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers om hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling. Je kan de medewerkers coachen en motiveren.
 • Je adviseert het college van burgemeester en schepenen bij het uittekenen en uitvoeren van een ruimtelijk ordeningsbeleid.
 • Je volgt de wet- en regelgeving (gewestelijk en provinciaal) op in jouw domein en integreert deze in de werking van de dienst.
 • Je voert beleidsondersteunend onderzoek uit naar aanleiding van vragen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris met betrekking tot de afdeling.
 • Je volgt gemeentelijke studies op (haalbaarheidsstudie, sportinfrastructuur, detailhandelsstudie, etc.).
 • Je stuurt de BBC rapportages met betrekking tot de afdeling aan en volgt deze op.
 • Periodiek koppel je terug naar het managementteam over de realisatie van de objectieven, aandachtspunten van de werking en evoluties met betrekking tot de afdeling.
 • Als secretaris van de GECORO sta je in voor de voorbereiding, de bespreking, het verslag en de opvolging van het overleg.
 • Als lid van het woonoverleg sta je in voor de voorbereiding, deelname aan en het notuleren van de vergadering.​


 

Profiel

 • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B, respectievelijk niveau A.
 • Beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens 2 jaar (cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of planning,…).
 • Grondige kennis van de relevante specifieke wetgeving eigen aan het vakgebied (wetgeving Ruimtelijke Ordening).
 • Kennis van informatica en grondige beheersing van de software.
 • Grondige kennis van de gemeentewet en het gemeentedecreet.
 • Slagen in een selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef).

 

Competenties waarover elke medewerker van de gemeente Hoeilaart dient te beschikken. Ze hebben betrekking op de waarden van de organisatie: Samenwerking, klantgerichtheid, loyauteit, resultaatgerichtheid, zichzelf ontwikkelen​

Competenties die in de uitoefening van deze specifieke functie belangrijk zijn: Leidinggeven, nauwgezetheid, plannen en organiseren, integriteit, initiatief nemen, stressbestendigheid


 

Aanbod

Volgens barema B4–B5/A1-A3 (brutomaandwedde voltijds: min. € 2.412,49 – max. € 4.901,67). De jaren, gepresteerd in overheidsdienst, worden volledig in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit. Functierelevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit.​


 

Bijkomende voordelen

 • Maaltijdcheques (€ 8).
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • 2de pensioenpijler
 • Het gemeentebestuur is aangesloten bij de gemeenschappelijke sociale dienst Lokale Besturen in Vlaanderen, die bijzondere premies toekent. Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen boeken of kortingen bekomen bij een aantal grote reisoperatoren.

 

 

Meer info over deze spannende functie?

Ontdek de volledige functieomschrijving op https://www.hoeilaart.be/vacatures-bij-de-gemeente

 

 

Interesse?

De kandidaturen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart en kunnen ingediend worden:

 • ofwel per e-mail naar secretariaat@hoeilaart.be, ten laatste op 6 november 2017 om 16 uur.
 • ofwel per brief, ten laatste op 6 november 2017. De postdatum geldt als bewijs.
 • ofwel door afgifte op het gemeentesecretariaat, ten laatste op 6 november 2017 om 16 uur

Navigatie