Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Expert natuurprojecten
Bij Natuurinvest investeren wij, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, in projecten die o.a. bijdragen tot de Europese natuurdoelen. In en om de haven van Antwerpen liggen een aantal grote natuurgebieden die in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn een belangrijke bijdrage leveren aan deze Europese natuurdoelen. Er wordt een projectbureau, dat operationeel zal worden ingebed binnen de werking van het Agentschap voor Natuur en Bos, opgericht, om het natuurbeheer projectmatig te realiseren en optimalisatiewerken uit te voeren in de bestaande natuurgebieden.

 

expert natuurprojecten
haven van Antwerpen

 


Jouw uitdagingen

Een doelgericht natuurbeheer en een veelheid aan natuurwerken doorvertalen naar het terrein, is voor jou de kans om een wezenlijk bijdrage te leveren aan het natuurbehoud in Vlaanderen. 

 • Je vertaalt de vooropgestelde natuurwerken naar concrete overheidsopdrachten 
 • Je staat in voor zowel de technische als administratieve kant van de aanbestedingen 
 • Je begeleidt de uitvoering van voorbereidend studiewerk en uitvoeringsgerichte diensten en werken 
 • Je bepaalt de noodzakelijk te nemen procedurele stappen en zorgt ervoor dat alle procedures correct verlopen 
 • Je werkt gemakkelijk zelfstandig en als lid van het team 
 • Je overlegt geregeld met je teamgenoten om gedragen oplossingen en werkafspraken te maken zodat het projectbureau goed draait 
 • Je onderhoudt contacten met de betrokken belanghebbenden (natuurverenigingen, havenactoren, gemeente, onroerend erfgoed, …) en zorgt ervoor dat ze mee hun schouders zetten onder ons verhaal 
 • Je bereidt de meerjarenplanning en -begroting voor

 

Overleg met een groot aantal betrokken belanghebbenden is voor jou de gelegenheid om aan sterke partnerschappen te bouwen.  

 • Je neemt deel en rapporteert aan de werkgroepen van de beheercommissie natuur Linkerscheldeoever  
 • Je overlegt met (lokale) belanghebbenden ter voorbereiding van werkzaamheden en met het oog op voldoende draagvlak en een goeddoordachte en gedragen uitvoering 
 • Je rapporteert aan de financierende partijen en motiveert de benodigde budgetten op een onderbouwde en wervende manier 
 • Je volgt de afspraken gemaakt in de reeds afgesloten samenwerkingsovereenkomsten voor het beheer en optimalisatiewerken van de natuurgebieden 
 • Je communiceert interessant nieuws over de projecten

Je ziet het helemaal zitten om in een dynamische en maatschappelijk moeilijke context te werken. 

 • Je stelt je flexibel op en weet om te gaan met de vele hindernissen onderweg.  
 • Je houd voortdurend rekening met de veranderende context en weet de kansen die deze met zich meebrengt te benutten.

 


Jouw profiel

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma in een milieutechische richting 
 • Je hebt minstens 8 jaar werkervaring  
 • Je bent vertrouwd met of hebt interesse in natuur  
 • Je beschikt over een grondige en praktijkgerichte kennis van de wet op de overheidsopdrachten 
 • Je hebt kennis van de relevante wetgeving inzake stedenbouw, milieu, erfgoed, veiligheid 
 • Ervaring in en voeling met projectwerking en samenwerking tussen partners is een must 
 • Kennis van natuurtechnische milieubouw en het aannemerschap voor terreinwerken zijn een meerwaarde 
 • Je stemt je aanpak en inbreng af op de behoeften van je projectcollega’s, binnen en buiten de eigen organisatie 
 • Je bewaakt de voortgang van je eigen werk en dat van anderen, en je wijst leveranciers op gemaakte afspraken 
 • Je gaat steeds op zoek naar gepaste oplossingen, ook binnen een complexe context en rekening houdend met onderliggende gevoeligheden 
 • Je hebt een rijbewijs B

 


Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (voor minstens 6 jaar) bij Natuurinvest, en een werkplek binnen het Agentschap voor Natuur en Bos 
 • De kans om een uitdagende functie uit te oefenen waar je vaak in unieke gebieden komt. 
 • Een werkstek op onze burelen in Gent én een flexibele werkorganisatie (glijdende uren, telewerk...) 
 • Deel uitmaken van een leuk en gemotiveerd team. Je maakt deel uit van een projectbureau dat aan de slag is vanuit verschillende entiteiten. 
 • Een stimulerende verloning met extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen 
 • Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Laat iets weten als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie

 


Interesse?

Stuur uiterlijk 09/12/2018 je cv en motivatiebrief naar natuurinvest@ascento.be met vermelding van de code ID31476 en de vacaturetitel.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je Laurent Vanden Abeele contacteren via laurent.vandenabeele@vlaanderen.be. Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je Veronica Demarest contacteren via veronica.demarest@vlaanderen.be.

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be

Navigatie