Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Educatief medewerker
Educatief medewerker

Voltijds • niveau B1 – B3 • met wervingsreserve • contractueel


Voor het gemeentebestuur en OCMW van Tremelo zijn we op zoek naar een educatief medewerker. U werkt zowel voor de diensten voorschoolse als buitenschoolse kinderopvang, waarbij u actief deelneemt aan de uitbouw van het Huis van het Kind.
De dienst voorschoolse kinderopvang werkt samen met 20 onthaalouders, verspreid over 16 verschillende locaties in Tremelo en Baal, waar opvang voor baby’s en peuters wordt geboden. De buitenschoolse kinderopvang is verspreid over drie locaties en richt zich tot alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Als educatief medewerker staat u in voor de ondersteuning van deze diensten en het begeleiden en coachen van de begeleiders. Hiervoor werkt u nauw samen met de coördinator buitenschoolse opvang en de dienstverantwoordelijke voorschoolse opvang.
Meer specifiek werkt u het pedagogisch beleid van de opvang uit via een kwaliteitshandboek en bent het aanspreekpunt voor de ouders en begeleiders op dit vlak. U volgt het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen op, bent het aanspreekpunt voor de kinderen en verhoogt de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingskansen van het kind. U vertaalt het pedagogische beleid in richtlijnen en werkbare instrumenten voor alle medewerkers binnen de verschillende opvanglocaties, dit binnen een multiculturele context. Samen met de begeleiders evalueert u de kwaliteit van de opvang en stuurt u bij waar nodig. U biedt ook ondersteuning aan monitoren, jobstudenten, stagiairs, vrijwilligers, … waarbij u creatief meedenkt over de activiteiten.

U bent in het bezit van een bachelordiploma, idealiter in een pedagogische richting, of kan minimum vijf jaar relevante ervaring voorleggen. U beschikt over kennis van de verschillende soorten opvang en wetgeving daaromtrent. U heeft pedagogische kennis van de ontwikkeling en gedragspatronen van kinderen tot 12 jaar. U heeft interesse om te werken in een sector waar het kind centraal staat en wil hier actief uw steentje in bijdragen. U bent in het bezit van een rijbewijs categorie B zonder vermelding van (automatisch) code 78.
Qua persoonlijkheid bent u iemand die zelfstandig aan de slag kan gaan met een gevarieerd takenpakket en kan zorgen voor een efficiënte planning. U bent communicatief ingesteld en gaat gemakkelijk in gesprek met uw collega’s, ouders of begeleiders. U kan creatief meedenken aan het activiteitenaanbod waarbij u de kwaliteit niet uit het oog verliest. U bent flexibel ingesteld om op verschillende locaties binnen wisselende werktijden te werken.

Aanbod?

U krijgt voor deze voltijdse (38.00/38.00) tewerkstelling afhankelijk van uw ervaring een vast maandloon van minimaal 2460.78 euro bruto tot maximaal 4146.34 euro bruto (niveau B1 – B3), 8 euro maaltijdcheques per gewerkte dag van 7u36, fietsvergoeding (woon-werkverkeer), hospitalisatieverzekering voor werknemer met mogelijkheid tot aansluiting voor het hele gezin op kosten van de werknemer, een gunstige verlofregeling, ecocheques van maximum 60€ per jaar en een 2de pensioenpijler van 2% op de jaarwedde. Voor de functie wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar (met mogelijkheid tot verlenging naar 4jaar). Er bestaat een mogelijkheid om maximaal 10 jaren relevante ervaring uit de privésector mee te nemen.

Procedure?

Er vindt een cv-screening plaats. De schriftelijke proef vindt plaats eind november 2018. Voor de geslaagde kandidaten volgt een sollicitatiegesprek december 2018.

Interesse?

Uw cv, motivatiebrief en kopie van diploma, gericht aan Valerie Van Wunsel, ontvangen wij graag uiterlijk op 4 november 2018 via mail (consultancy@runtime.be), brief (Dorpsstraat 100a – 2221 Booischot), elektronisch sollicitatieformulier (https://www.tremelo.be/) of afgifte bij de personeelsdienst van het bestuur (Veldonkstraat 1 – 3120 Tremelo). Voor meer informatie kan u terecht bij Valerie Van Wunsel (tel. 0492 97 11 89 – e-mail: consultancy@runtime.be).​

Navigatie