Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Directeur wzc Zilverlinde
Het OCMW-bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zoekt...

 

directeur wzc Zilverlinde

(m/v) - voltijdse prestaties (38/38) - A1a-A2-A3a niveau - statutair verband

 

Beschik je over sterke leiders- en coach-capaciteiten?
Ben je sociaal geëngageerd, werk je graag met mensen, heb je een groot inlevingsvermogen en ben je een teamplayer? Wil jij instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van het WZC Zilverlinde? Is het opstellen van een meerjarenplanning en budgetbeheer je niet vreemd?
Kan je strategische en operationele beleidsdoelstellingen concipiëren en uitwerken?
Dan ben jij misschien de collega die we zoeken!

 


Voorwaarden

Taalvoorwaarde: je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Nationaliteitsvoorwaarde: onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat.
Diploma: je beschikt over een masterdiploma, of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Relevante beroepservaring (min. 4 jaar) in een leidinggevende functie, met voorkeur in de sociale, paramedische sector is een pluspunt.

Indien je niet beschikt over bovenvermelde diploma’s kan je eveneens in aanmerking komen als je ofwel:

  • voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring (min. 4 jaar) en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest; 
  • beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs;
  • beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die je gevolgd hebt bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

 


Selectieprocedure & werfreserve

De betrekking wordt begeven bij procedure van aanwerving, interne en externe mobiliteit.
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve. Deze werfreserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en kan max. verlengd worden met 2 jaar. 

De selectieprocedure gaat door in het voorjaar van 2019.

 


Ons aanbod

  • Een uitdagende en boeiende job. 
  • De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen voor de positieve uitstraling van ons woonzorgcentrum. 
  • Begeleiding en omkadering voor een goede start. 
  • Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd.
  • Maaltijdcheques.
  • Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie.
  • Hospitalisatieverzekering.

 


Infobundel

Wens je meer te weten over de functie en de voorwaarden? Dan kan je een infobundel downloaden op onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures
of opvragen bij Sandra Vandevelde
( 02/371 63 46, e-mail personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

 


Solliciteren

Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je diploma samen met je motivatiebrief op.
Heb je geen internet stuur het sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma en motivatiebrief op per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst.
E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be

De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.

Op 30 december 2018 sluiten we deze vacature af en aanvaarden wij voor deze functie geen kandidaturen meer.

Navigatie