Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Directeur personeel en HRM
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als overheidsbestuur in het Brussels hoofdstedelijk gewest bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin is op zoek naar een :

 

directeur personeel en HRM

 


Functie

  • Als directeur Personeel en HRM  maak je deel uit van het managementteam. Binnen dit team neem je een actieve rol op om de HR- visie strategisch en operationeel te verankeren.
  • Je geeft het personeelsbeleid mee vorm en bent verantwoordelijk voor een degelijk personeelsmanagement. Je coördineert de uitvoering, opvolging, evaluatie en bijsturing van de werkprocessen. Je bouwt een gedragen en modern HR- beleid uit en bewaakt een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je ziet toe op de toegekende budgetten.
  • Je neemt het voortouw op het vlak van de opleiding, de competentieontwikkeling en de loopbaanbegeleiding van alle medewerkers van de organisatie.
  • Je coördineert de verschillende HR- projecten (bv. welzijn op het werk, actieplan diversiteit, ..), volgt deze op, met het doel ze op een efficiënte manier in goede banen te leiden. Je bouwt mee aan een verdere digitalisering van de personeelsprocessen en zorgt voor het nodige draagvlak.
  • Je volgt de regelgeving op de voet en zorgt voor een correcte toepassing ervan. Je blijft up-to-date met de nieuwe trends en ontwikkelingen op het vlak van HR, je formuleert verbetervoorstellen en verzekert bijsturingen waar nodig.
  • Je zorgt voor een constructieve relatie met de sociale partners, voor een goede informatiedoorstroming binnen de eigen directie en met alle andere directies en diensten van de organisatie. Je biedt ondersteuning bij vragen.

 


Profiel

Je hebt minstens 3 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, in het beheer van een overheidsdienst, of hiermee gelijkgesteld, of in een organisatie uit de privésector of 8 jaar nuttige professionele ervaring.  Er is geen specifiek diploma vereist.

 


Aanbod

Een uitdagende functie in een dynamische omgeving, een mandaatfunctie voor de duur van 6 jaar met mogelijkheid tot vernieuwing van het mandaat, een geïndexeerd brutojaarsalaris ( afhankelijk van de anciënniteit) tussen 64.879 – 91.848 EUR aangevuld met extralegale voordelen.

 


Interesse?

Meer informatie over de functie en het competentieprofiel vind je op www.vgc.be onder vacatures. Je vindt er ook het kandidaatstellingsformulier.  Voor vragen kun je terecht bij Laura Geerts van de administratie van de VGC via laura.geerts@vgc.be. of  02 563 03 05 of  0499 588 679
We verwachten je kandidatuur via mail aan leidend.ambtenaar@vgc.be uiterlijk op 15 april 2019. Het gebruik van het kandidaatstellingsformulier is verplicht.

Navigatie