Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Directeur basisschool
Ben je op zoek naar een leidinggevende uitdaging in het basisonderwijs? Wil je mee het verschil maken? Heb je talent om medewerkers en leerlingen te motiveren en te inspireren? Heb je zin om, samen met een heel team en in overleg met ouders en kinderen, mee te bouwen aan de school van morgen? Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt! Stad Vilvoorde organiseert een selectie voor de aanstelling van een

 

schooldirecteur basisonderwijs

met startdatum 1 september 2019 in onze stedelijke basisschool De Puzzel, Streekbaan 189, 1800 Vilvoorde (wijk Koningslo).
Na een positieve evaluatie is er mogelijkheid tot vaste benoeming. Er wordt eveneens voor deze functie een wervingsreserve aangelegd geldig voor één jaar, mogelijks twee maal verlengbaar met één jaar.

 

De stedelijke basisschool De Puzzel is een school volop in beweging. De nieuwbouw en uitbreidingswerken werden afgerond eind verleden schooljaar. Vanaf september 2018 namen de leerlingen hun intrek in 18 nieuwe klassen, een verdubbeling van de capaciteit. Daarnaast heeft deze school een tweede vestigingsplaats die u terugvindt op de Romeinsesteenweg 250 en bestaat uit 3 kleuterklassen en 1 graadsklas (1ste en 2de leerjaar).

 


Wat zijn je taken?

Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor je school. Je geeft samen met het team vorm aan het strategisch pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school. Je implementeert het pedagogisch project zodat alle kinderen maximale ontplooiingskansen krijgen. Je bewaakt de kwaliteit van het onderwijs: je hebt hierbij zowel aandacht voor de leerinhouden als voor de ruimere algemene ontwikkeling van het kind. Participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen, zijn voor jou belangrijke werkinstrumenten. Je bent dan ook een aanspreekpunt voor ouders en andere school betrokken instanties. Je bent een enthousiaste, gedreven coach voor je schoolteam. Je zorgt voor een vlotte werking van het volledige schoolgebeuren. Je bent geïnteresseerd in de Vilvoordse context die gekenmerkt is door meertaligheid, internationale bevolking, kansarmoede,… en kan hierin een meerwaarde bieden. Je bent collegiaal en kan mee bouwen aan de scholengemeenschap. Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Je kan beroep doen op de expertise van je collega-directeurs, de onthaalcoach en de ondersteunende diensten van stadsbestuur Vilvoorde. Natuurlijk biedt het schoolbestuur mogelijkheden om via vorming en opleiding je competenties en talenten verder te ontwikkelen.

 


Wie zijn wij?

Wij zijn de scholengemeenschap “stedelijk basisonderwijs Vilvoorde”. Onze scholengemeenschap bestaat uit 6 verschillende basisscholen, waarvan 1 school met 2 vestigingsplaatsen en 1 school voor buitengewoon onderwijs.
Wij zijn momenteel met meer dan 200 personeelsleden en bieden onderwijs aan meer dan 2 000 leerlingen.
Vanuit de waardering voor de eigenheid en integriteit van elk kind zoeken we naar de beste manier om het te begeleiden in zijn ontplooiing. We zoeken naar manieren van onderwijzen opdat kinderen zich in hun totale persoonlijkheid zouden aangesproken voelen. We stellen de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten centraal. Omdat onderwijs niet enkel kennis- en informatieoverdracht mag zijn, willen we streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de cognitieve, sociale, technische en praktische eigenschappen van de leerling. Een kind moet namelijk zowel kunnen bezig zijn met het hoofd (het denken), als met het hart (het voelen) als met zijn handen (motorische activiteit). Sportieve en creatieve aspecten, aandacht voor kunst, cultuur en maatschappelijke vorming, sociale vaardigheden en emotioneel welbevinden worden evenwaardig behartigd. Dit blijft een voortdurende uitdaging.
Een andere realiteit waar we op moeten inspelen is het feit dat veel kinderen een andere thuistaal en/of culturele achtergrond hebben. In onze huidige maatschappij betekent onderwijzen ook steeds meer opvoeden. Woorden als verbondenheid, eerbied, dankbaarheid, solidariteit, openheid en respect staan centraal. Het beleven van waarden zoals eerlijkheid, vriendschap, verdraagzaamheid en behulpzaamheid vinden we belangrijk.

 


Wat bieden we?

Een dynamische schoolomgeving met aandacht voor elk kind en elke medewerker. Ruime ontwikkelingskansen. Onderwijsvakantieregeling.
De door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming uitgekeerde wedde wordt berekend op basis van weddeschaal 879 (min 25 924,96 euro – max 38 828,47 euro), geldig vanaf 01/09/2018:
o bruto beginwedde: 3 687,60 euro/maand of 3 205,64 euro/maand belastbaar
o bruto eindwedde: 5 523,03 euro/maand of 4 912,74 euro/maand belastbaar
Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer en toekenning van een fietsvergoeding. Jaarlijks kan je gratis een griepvaccinatie krijgen.
De Vilvoordse Personeelskaart bied je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk.

 


Hoe kan je deelnemen?

Uiterlijk op 31 maart 2019

  • via https://www.jobsolutions.be/register/3300 
  • of via de website www.vilvoorde.be 
  • of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, stadhuis – Grote Markt, 1800 Vilvoorde 
  • of tegen ontvangstbewijs af te geven op dienst personeel.
    De kandidaatstelling omvat een curriculum vitae, een motivatiebrief, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister model 596.2 SV niet ouder dan één jaar. Indien je de bewijsstukken niet kan voorleggen, word je kandidatuur niet aanvaard.

 


Bijlage

functiebeschrijving directeur basisschool Vilvoorde.pdf

Navigatie