Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Diensthoofd wegen en waterlopen
De stad Tienen bouwt, samen met haar inwoners, aan een warme, uitnodigende en aangename stad. Hierbij wil zij ook evolueren naar een duurzame stad met een bruisend, sociaal leven waarin elke Tienenaar zich betrokken en thuis voelt. Wil jij de gebouwen van de stad klaarstomen voor de toekomst? Wil je bijvoorbeeld meebouwen aan een vernieuwd stadskantoor en de werkplekken van de stadsdiensten optimaliseren? Of wil jij mee vorm geven aan het uitzicht van de straten en pleinen, zowel qua mobiliteit als qua leefbaarheid? Dan is dit een uitgelezen kans. Wij zijn immers dringend op zoek naar een

 

diensthoofd wegen & waterlopen – uitbestede werken

 

Je staat in voor de coördinatie van en het toezicht op de uitbestede werken in verband met wegen en waterlopen. Je geeft vorm aan de beleidsdoelstellingen van de dienst, waar nodig stuur je deze bij. Bij het aansturen van de dienst heb je oog voor het personeelsbeleid, communiceer je open en vlot en motiveer je medewerkers. Je zet beleidslijnen om in concrete doelstellingen voor de medewerkers, en zorgt zo voor een optimale werking van de dienst. Je geeft de meerjarenplanning en het jaarbudget mee vorm en volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet.

 


Profiel

Je bent in het bezit van een diploma universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type gelijkwaardig aan universitair onderwijs in de richting industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of architectuur.
Wij bieden een contractuele tewerkstelling en salarispakket op A-niveau (geïndexeerde brutomaandwedde minimum 3.046,9 euro, maximum 5.361,8 euro). Bij de stad Tienen kan je rekenen op tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, enz.) en krijg je ruimschoots de gelegenheid om je bij te scholen. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

 

Meer informatie over de functie, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure kan je verkrijgen bij de personeelsdienst, Grote Markt 27, 3300 Tienen, tel. 016 80 57 79, personeel@tienen.be

 


Interesse?

De kandidaturen dienen, vergezeld van een afschrift van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister, uiterlijk op 31 oktober ‘18 aangetekend gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. Kandidaturen die niet voldoen aan deze voorwaarden kunnen niet aanvaard worden.
De selectieprocedure voor diensthoofd bestaat uit een competentieproef, gevalstudie, psychotechnische screening en een sollicitatiegesprek.
De selectieprocedure voor ingenieurs bestaat uit een competentieproef, gevalstudie, een test die de management- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst en een sollicitatiegesprek.

Navigatie