Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Diensthoofd sport
Gemeentebestuur Knokke-Heist werft aan:

 

diensthoofd sport

statutair– voltijds - A1a- A3a (aanwerving en bevordering)

 


Jouw functie

Als diensthoofd sport ben je verantwoordelijk voor de formulering, de realisatie, de bewaking en de bijsturing van het sportbeleidsplan. Dit doe je door maximale mogelijkheden aan te bieden en door sportbeoefening te stimuleren. Met als doel meer mensen aan te zetten aan sport te doen. Daarnaast sta je in voor de algemene leiding en coördinatie van de dienst sport.


Voorwaarden

Beschikken over een masterdiploma of gelijkgesteld. In het bezit zijn van een rijbewijs B of deze behalen binnen 1 jaar na indiensttreding. Je bent onderdaan van de EER of de Zwitserse Bondstaat. Slagen voor de selectieprocedure. Indien je deelneemt via bevordering heb je ten minste 3 jaar gecumuleerde niveauanciënniteit hebben in een graad van rang Bx (schalen B4-B5) en/of Bv (schalen B1-B3) en/of Cx (schalen C4-C5) samen, of ten minste 5 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van rang Cv (schalen C1-C3). Een diploma hebben dat minstens toegang geeft tot niveau C (= HSO-diploma). Of voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden. Een gunstige evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste (periodieke) evaluatie. In het bezit zijn van een rijbewijs B of deze behalen binnen 1 jaar na indiensttreding. Slagen voor de selectieprocedure.

 


Examendata

  • Preselectie (verkennende gesprekken): 24, 29 en/of 31 oktober 2018 (stadhuis Knokke-Heist, zaal Luc Peire)
  • Thuisopdracht (ter voorbereiding van de mondelinge proef): wordt verstuurd op 16 november 2018 en dient te worden ingediend uiterlijk op 26 november 2018 
  • Mondelinge proef met presentatie thuisopdracht: 3 december 2018 (stadhuis Knokke-Heist, zaal Luc Peire)
  • Assessment: in de week van 10 december 2018 (Search & Selection te Gent)

 


Aanbod

  • Een boeiende en uitdagende functie in een stabiele werkomgeving met sociaal engagement.
  • Voor de functies van niveau A1a-A3a is het minimum bruto jaarsalaris 37 296 euro (=A1a) indien geen ervaring. 
  • Extralegale voordelen, waaronder maaltijdcheques (€7), hospitalisatieverzekering voor het gezin, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer, gratis parkeermogelijkheid, tablet, tussenkomst internet thuis, de mogelijkheid tot vorming en opleiding via het bestuur, uitgebreid onthaaltraject. 
  • Kandidaten kunnen relevante beroepservaring laten meerekenen met een maximum van zes jaar, hier wordt zowel ervaring bij een overheid, als in de privésector of als zelfstandige verstaan. Voor de functie van coördinator wegenis & patrimonium kunnen kandidaten 15 jaar relevante beroepservaring laten meerekenen. 
  • Er wordt een wervings- en bevorderingsreserve (indien van toepassing) aangelegd van 2 jaar. Dit kan verlengd worden met 2 jaar.

 


Interesse?

Solliciteer uiterlijk op 12 oktober 2018 via het digitale sollicitatieformulier op www.poolstok.be/vacatures. Je kan hier een recent cv, motivatiebrief en uittreksel model I uit het strafregister max. 1 jaar oud (niet voor bevordering) toevoegen. Hier kan je ook meer informatie vinden over de functie en selectieprocedure in de
infobrochures. Indien je vragen hebt kan je terecht bij Poolstok, via info@poolstok.be.
Op basis van het CV en motivatiebrief kan een preselectie gemaakt worden.


Gemeente Knokke-Heist let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie