Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Diensthoofd ruimtelijke planning
Combineer jij een aangeboren leiderschap met een sterk ruimtelijk inzicht? Wil jij samen met je team het ruimtelijk beleid van de stad vorm geven? Kan jij verschillende belanghebbenden inspireren om vernieuwende projectontwikkelingen tot een goed einde te brengen? Stad Roeselare zoekt een

diensthoofd ruimtelijke planning


Als diensthoofd ruimtelijke planning stuur jij je dienst aan in de ontwikkeling van ruimtelijke processen. Je kan je verdiepen in ruimtelijke vraagstukken maar hebt vooral de goesting om de experten te begeleiden bij het proces. Je werkt hierbij ook intensief samen met interne en externe partners voor het ontwikkelen van stadsvernieuwingsprocessen en zoekt steeds synergiën met andere beleidsthema’s zoals mobiliteit, duurzaamheid, groen, klimaat, stedenbouw,… Is deze job iets voor jou? Solliciteer dan nu!

 

Voorwaarden?

 • Je hebt een masterdiploma dat voldoet om geregistreerd te worden als ruimtelijk planner overeenkomstig het uitvoeringsbesluit waarnaar verwezen wordt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018128.html
 • Of je bent in het bezit van een ander masterdiploma, aangevuld met een extra bachelordiploma in een domein van ruimtelijke planning of minstens 2 jaar ervaring in het domein van de ruimtelijke planning;
 • Of je bent in het bezit van een ander bachelordiploma, aangevuld met minstens 4 jaar ervaring in het domein van de ruimtelijke planning.


Ons aanbod

 • een voltijds contract onbepaalde duur (niv. A1a-A2a) bij Stad Roeselare.
 • alle relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel
 • voor de verloning (afhankelijk van meeneembare relevante anciënniteit) verwijzen we naar de overzichtstabel in bijlage. (overzicht weddeschaal A1a-A2a).
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van één jaar.
   


Interesse?

Solliciteren kan enkel online, door:

 • Het webformulier te vervolledigen hieronder met inbegrip van de concrete vragen.
 • Het uploaden van jouw CV, motivatiebrief én diploma.
 • Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie of ten laatste op de uiterste datum van inschrijving.
 • HOU ZEKER DE UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING IN HET OOG: 13 september 2018.

 


Selectieprogramma

 • Preselectie van kandidaturen: Op basis van de CV, motivatiebrief en de bijhorende vragenlijst wordt een preselectie gehouden. Kandidaten worden op de hoogte gebracht over de preselectie uiterlijk 20 september 2018.
 • Mondelinge selectie met bijhorende opdracht (max. 2uur) op 24 september 2018 (locatie: p&o, Zuidstraat 15 – aanmelden bij ondersteuningspunt)
 • Assessment bij Vandelanotte HR Solutions: 28 september 2018 (volledige dag)
   


Meer info

Meer info omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij het departement personeel & organisatie, jobs@roeselare.be, 051 26 24 63.
Meer info omtrent de functie-inhoud kan je bekomen bij:
Bart De Witte, departementshoofd beleidsontwikkeling ruimte, bart.dewitte@roeselare.Be, 0498 91 14 47


Stad Roeselare hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.

Navigatie