Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Diensthoofd HR




Bij gemeente & OCMW Wetteren zetten meer dan 500 medewerkers zich elke dag in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de inwoners van Wetteren. Onze dienstverlening is heel ruim. Tegelijk rekenen ook bedrijven, verenigingen en scholen op ons voor informatie en ondersteuning.
Het gemeentebestuur wenst een modern en dynamisch personeelsbeleid uit te bouwen dat ook zijn medewerkers zo goed mogelijk motiveert. Open communicatie, teamwerk, projectwerk, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en voldoende ontplooiingskansen vormen de basis.
Wil jij ook meebouwen aan een leefbare gemeente? Lees dan de informatie over mogelijke jobs, de selectieprocedure en de voordelen waarvan je als medewerker kan genieten.

 

diensthoofd HR

A1-A3

 


Wat houdt deze job in?

Het diensthoofd HR zal zorgen voor de dagelijkse aansturing van het personeel van de HR-dienst. Hij/zij  rapporteert aan het departementshoofd lnterne Zaken en Burgerzaken en aan de Algemeen Directeur. De aansturing, de leiding en controle op de werkzaamheden van de HR-dienst, gebeurt door het Departementshoofd lnterne Zaken en Burgerzaken.

 


Kerntaken

 • Instaan voor het personeelsbeleid van de organisatie (bemeentebestuur & OCMW Wetteren)
 • Uitwerken in samenwerking met de beide secretarissen en opvolgen van de realisatie van een strategisch beleid rond HRM en diversiteit
 • Als lid van het manactementcomité ondersteunen van de coördinatie van de gemeentelijke diensten
  Zelf instaan voor taken inzake beheer van de Human resources met respect voor het wettelijk en decretaal kader
 • Opstellen en opvolgen van budgetvoorstellen en opmaken van een meerjarenplanning van de dienst teneinde de financiële doelstellingen van het gemeentebestuur en OCMW te behalen
 • Coördineren van de werking van de dienst en de opdrachten vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe medewerkers
 • Instaan voor het personeelsbeleid van de dienst
 • Sturen en bewaken van de externe communicatie van de HR-dienst
 • Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de hïerarchische oversten, de andere diensten en het beleid, zodat iedereen toegang heeft tot de informatie die belangriik is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren
 • Zich voortdurend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving inzake arbeid en sociale zekerheid en publieke regelgeving van toepassing op lokale besturen.

 

De volledige functieomschrijving vindt u onderaan de pagina.

 


Waar moet ik aan voldoen?

Je bent in het bezit van master diploma of diploma universitair onderwijs of diploma hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

 


Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging gaat van 37.295,76 € tot 52.487,17 € (weddenschaal A1 - A3 index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen, ondermeer haard- en standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding en gratis hospitalisatieverzekering.
Relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar meegenomen worden.


 


Stel je kandidaat

Solliciteren doe je bij voorkeur online via www.poolstok.be door op de knop "Solliciteer nu" te klikken. Je kan hier ook een motivatiebrief, een uitgebreid CV en een kopie van het vereiste diploma opladen en toevoegen aan jouw kandidatuur.
Solliciteren kan tot en met dinsdag 27 november 2018, de uiterste inschrijvingsdatum. Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om een volledig sollicitatiedossier (CV, motivatiebrief, diploma) in te dienen.
Wie toch graag per post solliciteert, kan de nodige documenten ook onder gefrankeerde omslag opsturen naar Poolstok, t.a.v. Jolien Elegheer, technologielaan 11,3001 Heverlee.
Uiterlijk op dinsdag 27 november 2018.

 


Meer weten

Bijkomende inlichtingen over de specifieke aard van de functie en toelichtingen over de wijze van solliciteren en vragen m.b.t, de verloning en de aard van de aanstelling kunnen bekomen worden bij de dienst HR bij Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR, tel. 09/365.67.07 of via vacature@wetteren.be.

 


Bijlage

Informatiebericht en functiebeschrijving diensthoofd HR.pdf

Navigatie