Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Diensthoofd welzijn
De gemeente Zwijndrecht organiseert een selectie voor:

 

Diensthoofd welzijn

 

Voltijds (38/38) – A1a - A3a - brutoloon min 3047 euro, max 5362 euro – aanleggen van een werfreserve met het oog op een statutaire benoeming

 

Functie

Je staat in voor de leiding en coördinatie van de dienst Welzijn. Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning en adviseert aan de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met het oog op een optimale klantgerichtheid voor de burger.

Je neemt een actieve, beleidsondersteunende rol aan waarbij je binnen de beleidsthema's van de dienst het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

 Wil jij deze uitdaging aangaan? Solliciteer dan zeker voor deze functie!

 

Aanbod

  • Maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer, bovenop je loon.
  • Een voordelige verlofregeling (35 dagen vakantieverlof en 14 betaalde feestdagen voor een voltijdse)
  • Een hospitalisatieverzekering
  • Bij de berekening van je salaris kunnen we rekening houden met je anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige.

     

Surf naar www.zwijndrecht.be voor de aanwervingsvoorwaarden, uitgebreide taakomschrijving, functievereisten en selectieprocedure

 

Interesse?

Ga naar www.zwijndrecht.be en vul het online sollicitatieformulier in. Of stuur je cv en motivatie naar het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht. Solliciteren is mogelijk tot en met 24 september 2018.

Navigatie