Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Deskundige wegen en publieke ruimte
Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een ééngemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe. Wil jij meewerken aan deze vernieuwing?

 

diensthoofd wegen en publieke ruimte

contractueel - onbepaalde duur - voltijds - B1-B3

 


Functie

In de komende jaren staan er in Beringen tal van uitdagende projecten op stapel zoals de herinrichting van het marktplein, de ontwikkeling van PPS-projecten met aanleg van publieke ruimte, de bouw van nieuwe kanaalbruggen in Beringen en Tervant en tal van wegenis- en rioleringswerken. Samen met je collega's en externe studiebureaus draag je bij tot deze ontwikkelingen en realisaties.

 

Meer concreet zullen onder andere volgende opdrachten door jou als deskundige worden opgenomen:

 • Technische ondersteuning van fietspadendossiers en rioleringsdossiers alsook opvolgen bij uitvoering
 • Aanspreekpunt voor nutsmaatschappijen en aannemers
 • Coördineren van diverse openbare werken
 • Opmaak dossiers in eigen beheer (verkeerstechnische maatregelen,…)
 • Opvolgen van privé-verkavelingen met aanleg van wegenis tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase.
 • Aanspreekpunt voor toezichters op de werf. Aanpakken van problemen tijdens de uitvoering.
 • Stimuleren en optimaliseren van overleg en samenwerking met interne en extern betrokken diensten
 • ...

 


Profiel

Je beschikt minimum over een bachelordiploma. Je hebt de nodige technische kennis en/of ervaring om deze functie aan te gaan.
De variatie in de functie op vlak van technische alsook administratieve insteek spreken jou aan. Met de nodige zin voor verantwoordelijkheid kan je zowel een ondersteunende, adviserende alsook coördinerende rol opnemen. Je beschikt over een hands-on mentaliteit.
Een nieuwe uitdaging schrikt jou niet af en je neemt graag initiatief om de veranderingen en doelstellingen van de toekomst mee vorm te geven en op te volgen tot kwaliteitsvolle realisaties.

 


Aanbod

 • Een boeiende functie met op korte termijn heel wat uitdagingen.
 • Een verloning in weddeschaal B1-B3 - overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen en kan aangevuld worden met relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot maximum 10 jaar. Via een mail naar personeel@beringen.be kan je een persoonlijke loonsimulatie opvragen.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, eco-cheques
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%)
 • Glijdende werkuren
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon
 • Kansen tot bijkomende vorming
 • Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW)

 


Bijkomende informatie

Solliciteren kan tot en met zondag 7 oktober 2018 via onderstaande link. Je dient volgende documenten te uploaden; cv, motivatiebrief en scan diploma. Let erop dat je een correct mailadres ingeeft. Alle verdere communicatie verloopt via mail.
Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je via mail een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met de dienst HRM - personeel@beringen.be

 

Na een geldige aftoetsing van je kandidatuur aan de algemene aanwervingsvoorwaarden en de diplomavereisten word je uitgenodigd voor de examenprocedure.

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Wim Smolders: wim.smolders@beringen.be - 011 43 03 84.  Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de aanwervingsprocedure en de tewerkstelling kan je terecht bij Sabrina Leten, dienst HRM: sabrina.leten@beringen.be - 011 43 02 85 of personeel@beringen.be

 

 

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Navigatie