Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Deskundige vergunningen
Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een ééngemaakte organisatie en wordt er dagelijks ingezet op een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burgers toe.

 

deskundige vergunningen

contractueel - onbepaalde duur - B1-B3

Functie

Als deskundige vergunningen ben je verantwoordelijk voor de administratieve behandeling en opvolging van de (digitale) dossiers omgevingsvergunning.


 

Volgende taken behoren tot jouw verantwoordelijkheden

 • administratieve behandeling van digitale omgevingsvergunningen
 • verantwoordelijkheid over de opvolging en behandeling van dossiers omgevingsvergunning
 • kwaliteitscontrole en termijnbewaking van omgevingsvergunningendossiers
 • correcte en concrete informatie en regelgeving verschaffen aan de burger (loket, telefoon, email, ...)
 • vlot communiceren met de andere overheden, adviserende instanties, architecten, landmeters, notarissen, ... m.b.t. de omgevingsvergunningendossiers. En dit op een correcte en discrete manier
 • zelfstandig voorbereiden en inhoudelijk motiveren van de adviezen van de omgevingsambtenaar over het stedenbouwkundig aspect inzake omgevingsvergunning
 • ondersteunen van en rapporteren aan het diensthoofd bouwen /omgevingsambtenaar
 • instaan voor een continue verbetering van de dienstverlening


 


Profiel

Je bezit minimum een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld. Betreffende het domein ruimtelijke ordening en stedenbouw beschik je reeds over kennis van de wetgeving of ben je bereidt om op basis van je interesse, inzicht en affiniteit hierin op korte termijn in te werken. Je sterke communicatieve vaardigheden alsook analytisch denkvermogen, ruimtelijk inzicht en besluitvaardigheid zijn zeker een meerwaarde voor de functie. Zowel in team als zelfstandig draag je bij tot een optimale en klantgerichte dienstverlening.

 


Aanbod

 • Een functie die zowel back-office als front-office taken combineert in functie van een klantgerichte dienstverlening 
 • Een team van deskundigen en experten op vlak een bouwen en milieu en medewerkers die instaan voor de administratieve ondersteuning en klantencontacten.
 • Een persoonlijk opleidingstraject zal in overleg worden uitgewerkt en opgestart.
 • Een verloning in weddeschaal B1-B3 overheidsanciënniteit wordt onbeperkt overgenomen, relevante anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige tot maximum 10 jaar. Bruto maandloon (index 1,7069) bedraagt in de weddeschaal B1-B3 minimum 2460,78 euro en maximum 4146,34 euro 
  B1 - 0 jaar anciënniteit: 2460,78 euro
  B1 - 5 jaar anciënniteit: 2674,14 euro
  B1 - 10 jaar anciënniteit: 2816,39 euro 
 • Maaltijdcheques (7 euro), fietsvergoeding (0,23 euro/km), eco-cheques
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%)
 • Glijdende werkuren
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon 
 • Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW)

 

Bijkomende informatie

Solliciteren kan tot en met maandag 18 februari 2019 via onderstaande link. Je dient volgende documenten te uploaden; cv, motivatiebrief en scan diploma. Let erop dat je een correct mailadres ingeeft. Alle verdere communicatie verloopt via mail.
Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je via mail een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met de dienst HRM - personeel@beringen.be

De examenprocedure verloopt als volgt:
- Preselectie bij een aantal van meer dan 22 kandidaten
- Schriftelijk gedeelte: donderdag 28 februari 2019 van 17u30 tot 20u30

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Bruno Truyers – diensthoofd bouwen, 011/43 02 52– bruno.truyers@beringen.be. Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de aanwervingsprocedure, loonvoorwaarden en de tewerkstelling kan je terecht bij Sabrina Leten, deskundige HRM - 011 43 03 23 of personeel@beringen.be

 


Bijlagen

Functiebeschrijving.pdf

 

 


Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Navigatie