Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Deskundige preventieadviseur
De provincie Vlaams-Brabant zoekt een

 

deskundige preventieadviseur

(m/v) voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) via werving.

 


Inhoud van de job

 • Je ondersteunt het preventiebeleid van de organisatie op het vlak van arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne, ergonomie en de bescherming van de gezondheid op het werk. 
 • Je maakt deel uit van de interne preventiedienst waar je meewerkt aan de uitvoering van de taken en opdrachten van de preventieadviseur en preventiedienst. Zoals bijvoorbeeld advies geven bij aankoop van machines, opstellen van in-dienst-stellingsverslagen en opmaken van risicoanalyses.
 • Je neemt het consulentschap van verschillende instellingen op en begeleidt en ondersteunt hen bij het uitwerken van hun welzijnsbeleid. Dit zowel adviserend als hands-on. Je bepaalt samen met de gebouwverantwoordelijke van de instelling wat prioriteit heeft.
 • Je neemt een deel van de (administratieve) taken van de milieucoördinator op en vervangt hem als hij afwezig is. 
 • Je stelt, in samenspraak met de gebouwenverantwoordelijken en milieucoördinator, de omgevingsvergunningsaanvragen op.
 • Je vult de formulieren in voor de aangifte van de heffing op de waterverontreiniging en/of de heffing op de winning van grondwater. Je bezorgt deze formulieren jaarlijks tijdig aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

 


Profiel

 • Je hebt een bachelor diploma. 
 • Je bent in het bezit van een diploma preventieadviseur niveau 2 of je bent bereid dit diploma te behalen binnen het jaar na de datum van indiensttreding.
 • Je hebt kennis van de milieuregelgeving en een diploma milieucoördinator B is een pluspunt.
 • Je voldoet aan de competentievereisten, die vastgesteld zijn in het competentieprofiel van de functie.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je analyseert complexe situaties, evalueert de risico's en formuleert een duidelijk advies (in overleg met het diensthoofd) waarbij zowel de wettelijke, de technische als de operationele aspecten belicht worden en je neemt gefundeerde standpunten in.
 • Je neemt constructief deel aan overlegplatformen die bijdragen tot een verbetering van het welzijn op het werk doch bewaakt daarbij steeds je onafhankelijke rol als preventieadviseur ten opzichte van de organisatie.
 • Je beheert de praktische en inhoudelijke organisatie en de opvolging van de dossiers/projecten/thema's die je zijn toegewezen.

 


Aanbod

 • Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2460,78 en € 3321,34.
  Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2859,06 en € 3762,29.
  Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de
  € 3790,74 en € 4146,34.
  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 20 jaar worden aangerekend. 
 • Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur). 
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

 


Procedure

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 7 december 2018 en een mondelinge proef op 15 januari 2019.
Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 28 november 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma’s online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 


Contact

Procedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Wenke Devriese, waarnemend diensthoofd IDPB, 0473 99 32 22, wenke.devriese@vlaamsbrabant.be

 

 

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie