Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Departementshoofd interne zaken en burgerzaken
Bij gemeente & OCMW Wetteren zetten meer dan 500 medewerkers zich elke dag in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de inwoners van Wetteren. Onze dienstverlening is heel ruim. Tegelijk rekenen ook bedrijven, verenigingen en scholen op ons voor informatie en ondersteuning.
Het gemeentebestuur wenst een modern en dynamisch personeelsbeleid uit te bouwen dat ook zijn medewerkers zo goed mogelijk motiveert. Open communicatie, teamwerk, projectwerk, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en voldoende ontplooiingskansen vormen de basis.
Wil jij ook meebouwen aan een leefbare gemeente? Lees dan de informatie over mogelijke jobs, de selectieprocedure en de voordelen waarvan je als medewerker kan genieten.

 

departementshoofd interne zaken en burgerzaken

 


Wat houdt deze job in?

 • Als verantwoordelijke het departement interne zaken en burgerzaken van gemeente en OCMW coördineren en de organisatie van de opmaak, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleidsplan voor het departement interne zaken en burgerzaken verzorgen en opvolgen
 • Als verantwoordelijke voor het gemeentelijk beleid inzake interne en burgerzaken in zijn brede betekenis van de term: plannen, organiseren opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van het departement interne zaken en burgerzaken
 • Als leidinggevende het ontwikkelen, begeleiden, coachen en evalueren van de medewerkers teneinde te verzekeren dat de dienst zijn operationele doelstellingen kan blijven bereiken
 • Het opstellen en opvolgen van  budgetvoorstellen en het opmaken van een meerjarenplanning teneinde de  financiële doelstellingen van het departement en het gemeentebestuur te behalen.
 • Opnemen van het lidmaatschap van het managementteam, om de coördinatie van de gemeentelijke diensten te ondersteunen met het oog op een efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie in functie van een globale missie.
 • Autonoom meerdere projecten en programma's inzake het departement interne zaken en burgerzaken beheren, leiden en coördineren van concept tot realisatie en dit met nadruk op departement brede of departement overschrijdende projecten teneinde een tijdige een kwaliteitsvolle realisering van het programma te garanderen.
 • lnstaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de leidinggevenden van het departement interne zaken en burgerzaken en het beleid, zodat iedereen toegang heeft tot de informatie die belangrijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren.
 • Sturen en bewaken van de externe communicatie van het departement interne zaken en burgerzaken inzake nieuwe initiatieven voor de burger.
 • Als expert ondersteunen en bijwonen en deelnemen aan  gemeenteraadscommissies of colleges van burgemeester en schepenen, vast bureau over beleidsitems van het departement interne zaken en  burgerzaken.
 • Als budgethouder zorgen voor een accuraat budgetbeheer en -controle teneinde een financieel verantwoord beleid te helpen realiseren onder de voorwaarden vastgelegd door de gemeenteraad.
 • Opvolgen of coördineren van de opvolging van de diverse bovenlokale (Vlaamse en provinciale of streekgebonden initiatieven ( bv. V-ict-OR, ABB, WSG ) binnen het  beleidsdomein interne zaken en  burgerzaken en hierover op regelmatige basis het beleid, de algemeen directeur en het managementteam informeren.
 • Zich voortdurend op de hoogte houden of laten houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor het departement. Deze assimileren en de implementatie binnen het eigen departement teneinde de procedures, werking en de kennis actueel te houden.

 

De volledige functieomschrijving vindt u onderaan als bijlage.

 


Waar moet ik aan voldoen?

 • Een masterdiploma hebben ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
  EN
 • Minimum 4 jaar leidinggevende ervaring hebben op universitair niveau.

 


Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging gaat van 48.731,99 € tot 59.144,08 € (weddenschaal A4a - A4b index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen, ondermeer haard- en standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding en gratis  hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar meegenomen worden

 


Stel je kandidaat

Solliciteren doe je bij voorkeur online via www.poolstok.be door te klikken op 'solliciteer nu' en het digitaal sollicitatieformulier in te vullen. Je kan hier ook een motivatiebrief, een uitgebreid CV en een kopie van het vereiste diploma opladen en toevoegen aan jouw kandidatuur.
Solliciteren kan tot en met dinsdag 27 november 2018, de uiterste inschrijvingsdatum.
 Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om een volledig sollicitatiedossier (CV, motivatiebrief, diploma) in te dienen. Wie toch graag per post solliciteert, kan de nodige documenten ook onder gefrankeerde
 omslag opsturen naar Poolstok, t.a.v. Jolien Elegheer, Technologielaan 11,3001 Heverlee.

 


Meer weten

Bijkomende inlichtingen over de specifieke aard van de functie en toelichtingen over de wijze van solliciteren en vragen m.b.t. de verloning en de aard van de aanstelling kunnen bekomen worden bij de dienst HR bij Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR, tel. 09/365.67 .07 of via vacature@wetteren.be.

 


Bijlage

Informatiebericht met functiebeschrijving departementshoofd interne zaken en burgerzaken.pdf

Navigatie