Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Departementshoofd openbare werken
De stad Aarschot staat met meer dan 250 medewerkers in voor een klantvriendelijke dienstverlening en het realiseren van beleidsbeslissingen. Hiervoor hebben we medewerkers met diverse competenties nodig.


 

Departementshoofd openbare werken (m/v) (voltijdse statutaire betrekking)

 

Functie

Als diensthoofd openbare werken lever je onder meer volgende prestaties: de eerste verantwoordelijke voor de interne werking van de dienst opmaken en opvolgen van een beheersplan voor de openbare infrastructuur wegen, waterlopen, riolering, voeten fietspaden, parkeerplaatsen, wachthuisjes, e.a. meewerken aan de werkplanning voor het onderhoud van de openbare infrastructuur voorbereiden en integrale opvolging van werken uitgevoerd door derden en de eigen technische dienst coördinatie van de werken tussen nutsmaatschappijen opvolgen van werken uitgevoerd door andere overheden (Aquafin, provincie, Vlaamse gemeenschap, nutsmaatschappijen, ...) atlas en procedures buurtwegen en waterlopen, rooilijnen, meewerken aan het beleid inzake verkeersveiligheid en verkeersmobiliteit

 

Profiel

Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (waaronder onder meer de vereiste over de taalkennis). Je beschikt over een HO2C/master diploma: 'industrieel ingenieur bouwkunde of master in de industriële wetenschappen: bouwkunde'. Laatstejaarsstudenten kunnen onder voorbehoud toegelaten worden tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vier maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun einddiploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

 

Aanbod

Een voltijdse betrekking in statutair verband voor 38/38 u/w met verloning op basis van niveau A (A1a-A3a) (minimum brutomaandsalaris aan huidige index = € 3107,98) met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en terugbetaling van het openbaar vervoer). De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

 

Solliciteren

Om geldig te kandideren bezorg je je sollicitatiebrief en CV, een afschrift van je diploma (of voor laatstejaarsstudenten een studiebewijs en verklaring dat je binnen een termijn van maximum vier maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je einddiploma), een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum) en eventueel je taalattest uiterlijk op woensdag 28 november 2018:

  • per post aangetekend verzonden sollicitatie of
  • door een persoonlijk overhandigde sollicitatie tegen ontvangstbewijs (aan de infobalie op het stadhuis) gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot.


 

Als indieningsdatum van je kandidatuur wordt beschouwd:

  • datum van de inschrijving via het elektronisch formulier;
  • datum van de poststempel;
  • datum van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs.


 

Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde documenten bij je kandidatuurstelling gevoegd zijn.

Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de Functiebeschrijving kan je bekomen bij de personeelsdienst van de stad Aarschot, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot (1ste verdieping) (telefoon: 016 55 03 28, e-mail: personeelsdienst@aarschot.be)

Navigatie