Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Coördinator tekenkamer
De provincie Vlaams-Brabant zoekt een

 

coördinator

(m/v) voor de tekenkamer via werving (bestuurssecretaris coördinator tekenkamer)

 


Inhoud van de job

De tekenkamer ondersteunt de diensten van de directie ruimte op vlak van tekenwerk (Autocad), GIS, topografische opmetingen en grondinnemingen. De diensten waterlopen (beheer van waterlopen, aanleg van overstromingsgebieden, erosiebestrijding, …), mobiliteit (aanleg fietssnelwegen) en gebouwen (investerings- en onderhoudswerken aan het eigen patrimonium) leveren de meeste opdrachten aan.

De tekenkamer bestaat uit 4 tekenaars en 3 landmeters. De coördinator van de tekenkamer stuurt als hoofdtaak deze medewerkers aan.

Concrete taken zijn:

 • dagelijkse aansturing van de tekenkamer. Je staat in voor het eerstelijns HR-management van de tekenkamer. Je geeft leiding aan, coacht en ondersteunt de  medewerkers bij het behalen van goede resultaten en het ontwikkelen van hun competenties. 
 • je bent eindverantwoordelijke voor de planning van de tekenkamer (meet en tekenopdrachten): je vormt de brug met de interne opdrachtgevers, je legt in overleg prioriteiten vast, je verdeelt de taken, je volgt de planning op en stuurt deze bij, je zorgt voor transparantie naar de opdrachtgevende diensten.
 • je bent budgetverantwoordelijke voor de tekenkamer.
 • je zet in op het verhogen van de geleverde kwaliteit en op kwaliteitsbewaking: draaiboeken, procedures, gebruikte technieken en materiaal, …
  Daarnaast zijn er nog een aantal inhoudelijke taken en projecten ter ondersteuning van de tekenkamer en de directie ruimte, zoals ondersteuning, opvolging en/of kwaliteitsbewaking van externe teken- of meetopdrachten voor de diensten, opvolgen softwareontwikkelingen, kleine meetopdrachten, beperkte onderhandelingen, bijdragen aan grote of complexe teken-opdrachten, ondersteuning of projecten op vlak van GIS, …

 


Profiel

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld). 
 • Je hebt kennis van of ervaring met het werken met Autocad en GIS.
 • Je hebt kennis van of ervaring met landmeetopdrachten.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.

 


Aanbod

 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22.
  Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02.
  Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4800,66 en € 5149,15.
  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend. 
 • Voltijdse contractuele functie (contract onbepaalde duur) m.i.v. 1 februari 2019.
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

 


Procedure

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 12 december 2018 en een mondelinge proef op 22 januari 2019.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 28 november 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

 

Contact

 • Procedure Mieke Coelst, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 09, mieke.coelst@vlaamsbrabant.be
 • Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Hilde Torfs, directeur directie ruimte, 016 26 75 61, hilde.torfs@vlaamsbrabant.be

 

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie