Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Consulent communicatie en onthaal
Het gemeentebestuur van Berlaar zoekt een


consulent communicatie en onthaal

Bv - voltijds - arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - contractueel

 


Gemeente Berlaar wil haar dienstverlening aan de inwoners de komende jaren voortdurend blijven verbeteren. We beschikken al over heel wat recepten en ingrediënten, maar zoeken nog iemand die deze mee kan verwerken tot een heerlijke en hapklare brok. Zet jij je tanden in ons menu van verschillende dienstverleningsprojecten? En help je onze interne en externe communicatie verder af te kruiden?


Laat je onze boodschap niet in de soep lopen door zinnen gewrongen tussen ‘niettegenstaande’ en ‘hopende u hiermee geholpen te hebben’? En weet je hoe je alles consientieus kan omvormen naar een kort, helder en klantgericht bericht? Zag je bovendien meteen dat consciëntieus in de vorige zin niet correct geschreven was?
Smaakt naar meer? Dan ben jij misschien wel de collega die onze interne keuken zoekt.
Een gedetailleerd recept van de functie (functiebeschrijving) vind je op www.berlaar.be/vacatures

 


Aanwervingsvereisten

Een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs en minstens 4 jaar relevante beroepservaring

 


Wat kunnen wij bieden?

  • bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde niveau Bv (voltijds): € 2.412,49 
  • relevante anciënniteit kan overgenomen worden
  • hospitalisatieverzekering
  • maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (23 cent/km)

 


Aanwervingsprocedure

  • er wordt eerst een schriftelijke proef afgenomen 
  • voor de geslaagden van schriftelijke proef volgt een mondelinge proef

 


Schriftelijke kandidaturen indienen

  • t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar 
  • persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
  • te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto), kopie van je diploma en een recent (max 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (Model 1) 
  • ten laatste op 9 november 2018. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

 


Heb je interesse en wens je bijkomende inlichtingen?

Neem contact met de personeelsdienst (Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen) via 03 410 19 00 , e-mail: personeel@berlaar.be

Navigatie