Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Consulent ICT/GIS
De gemeente Berlaar is op zoek naar een

 

consulent ICT/GIS

niveau Bv - voltijds - contract van onbepaalde duur - er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd

 


Aanwervingsvereisten

 • Een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs en minstens 4 jaar relevante beroepservaring 
 • In het bezit van een rijbewijs B
 • Indien je niet beschikt over bovenvermeld diploma, kom je ook in aanmerking mits volgende voorwaarden:
  o Je kan 4 jaar relevante beroepservaring bewijzen. Je zal ook nog een functiegerichte competentietest, alsook een niveau- of capaciteitstest dienen af te leggen, waarop je een gunstig resultaat moet behalen.

 


Functie-inhoud

De gemeente is op zoek naar een medewerker met een passie voor hardware, software en netwerkbeheer, die het ICT-beleid in goede banen kan leiden. Dit impliceert enerzijds een ruime visie op futureproof digitale ontwikkelingen en anderzijds een servicegerichte houding naar collega’s en burgers. Je bent eveneens als GIS-ambtenaar een schakel in de zeer belangrijke bron van geografische informatie en speelt bijgevolg een voorname rol in de organisatie van geografische gegevensbronnen.
De functiebeschrijving kan je vinden op de website van onze gemeente: www.berlaar.be

 


Wat kunnen wij bieden?

 • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde niveau Bv (voltijds): € 2.412,49 
 • Er kan relevante anciënniteit overgenomen worden 
 • Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

 


Schriftelijke kandidaturen indienen bij

 • Het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar 
 • Kan ook per e-mail: personeel@berlaar.be of persoonlijke afgifte (Markt 1)
 • Bij te voegen: curriculum vitae, kopie van diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)
 • Ten laatste op 13 maart 2019 – de datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend

 


Hebt u interesse en wenst u bijkomende inlichtingen?

Neem dan contact op met de personeelsdienst Berlaar, 03 410 19 00 (vragen naar Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen), e-mail: personeel@berlaar.be

Navigatie