Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Bekkeningenieur
De provincie Vlaams-Brabant zoekt een

 

bekkeningenieur (bestuurssecretaris bekkeningenieur)

(m/v) via werving

 


Inhoud van de job

 • Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor de concrete uitwerking van alle dossiers in verband met onderhoudswerken en herstellingswerken aan provinciale waterlopen van 2e categorie binnen een bekken 
 • Je bent op de hoogte van alle inrichtingswerken binnen het bekken.
 • Je geeft leiding aan de deskundige(n)-adjunct en de technisch medewerker(s) van het bekken en evalueert hen.
 • Je plant en organiseert de taken van de deskundige(n)-adjunct en van de technisch medewerker(s) van het bekken. 
 • Je zorgt samen met de deskundige(n)-adjunct voor een vlotte afhandeling van alle wateradviesvragen en vergunningsaanvragen binnen het bekken. Hieronder vallen zowel adviezen in het kader van de watertoets als adviezen in het kader van rioleringsprojecten.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen en acties van andere besturen en instanties betreffende waterlopenbeheer binnen het bekken. 
 • Je hebt een belangrijke inbreng in de voorbereiding en de opvolging van diverse waterbeheerplannen.

 


Profiel

 • Je een masterdiploma (of gelijkgesteld). 
 • Je hebt kennis van werken aan waterlopen (onder andere SB 250 en het vademecum NTMB).
 • Je hebt ervaring met het opvolgen van bouwkundige werken.
 • Je hebt (basis)kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten, wetgeving waterlopen en GIS en bent bereid om deze kennis te vergroten.
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van de dienst waterlopen en met klanten/partners en overlegt om vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Je participeert actief aan het team- en/of dienstoverleg en zorgt voor een goede informatiedoorstroming.
 • Je verkrijgt instemming voor je visie door het aangaan van de dialoog en door in overleg te gaan.
 • Je stelt mee beleidsvoorbereidende nota’s op en kan gefundeerde standpunten innemen. Je draagt bij tot het formuleren van dienstbrede strategische en operationele doelstellingen en je kan advies verstrekken aan verschillende actoren inzake de eigen materie.
 • Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein reactief en structureel op te lossen.
 • Je volgt actief de ontwikkelingen binnen het beleidsdomein op en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken.
 • Je beheert de praktische en inhoudelijke organisatie en opvolging van de dossiers die je zijn toegewezen.
 • Je hebt ervaring met leiding geven. Je geeft leiding aan en coacht de directe medewerkers met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden.
 • Je bent bereid om uitzonderlijk buiten de gewone werkuren te presteren (enkel in het geval van overstromingen en/of wateroverlast).
 • Rijbewijs B is een pluspunt.

 


Aanbod

 • Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22.
  Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02.
  Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 4800,66 en € 5149,15.
  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris. Uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend. 
 • Een contract van onbepaalde duur. 
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
 • Je standplaats voor deze vacature is het provinciehuis te Leuven maar de reserve zal in de toekomst ook aangeschreven worden voor vacatures met als standplaats Relegem.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Aansluiting bij Corporate benefits, voordelen voor het personeel.

 


Procedure

De selectie bestaat uit een schriftelijke proef op 12 december 2018 en een mondelinge proef op 18 januari 2019.
Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 28 november 2018 je kandidatuur en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).
 


Contact

 • Procedure Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016 26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
 • Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Stijn Coppens, diensthoofd waterlopen, 016 26 75 62 of 0473 57 65 40, stijn.coppens@vlaamsbrabant.be

 

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Navigatie