Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Algemeen maatschappelijk assistent
Gemeeente Rijkevorsel zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

 

algemeen maatschappelijk assistent

B1-B3 - met een contract van bepaalde duur gedurende één jaar in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur), met mogelijkheid tot verlenging en met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar


 

Beknopte functiebeschrijving

Als algemeen maatschappelijk assistent werk je onder leiding van het diensthoofd sociale dienst en draag je bij tot de maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. Je bent het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je samen een integratieparcours opzet, uitbouwt en doorloopt. Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van de dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je samen met interne en externe partners aan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.


 

Profiel

Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de nodige dosis empathie. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen en heb je zin voor synthese. Je formuleert de zaken zowel mondeling als schriftelijk op een heldere manier en je past je communicatie aan aan de hulpvrager. Bovendien weet je met conflictsituaties om te
gaan. Je stelt je dynamisch en professioneel op binnen het team, maar kan evengoed zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-context is een bijkomende troef.

 


Verdere informatie

Je bent titularis van een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma, of van een diploma van sociale gezondheidszorg of van het vroegere graduaatsdiploma afstudeerrichting sociale verpleegkunde. In voorkomend geval word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Voor een functiebeschrijving en vragen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden e.d. kun je terecht bij mevr. Leen Martens (03 340 39 62, lmartens@ocmwrijkevorsel.be en www.rijkevorsel.be/vacatures


 

Heb je interesse voor deze uitdagende job?

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je diploma aan mevr. Leen Martens uiterlijk op 25 juni 2018. Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft
deze af tegen ontvangstbewijs op de OCMW-campus, t.a.v. de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Prinsenpad 27 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.

Navigatie