Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Adviseur beleid en financieel beheer
Momenteel organiseert provincie Antwerpen een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van

 

adviseur beleid en financieel beheer

voor de Stafdienst Streekbeleid, Economie en Europa binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).


Wie zijn wij?

Het departement Economie, Streekbeleid en Europa (DESE) zoekt samen met lokale besturen en verenigingen naar de bovenlokale uitdagingen en noden binnen economie, innovatie, landbouw- en plattelandsbeleid. We bevorderen (intersectorale) samenwerking, en gaan op zoek naar opportuniteiten om de publieke dienstverlening naar burgers, ondernemers en lokale besturen te verbeteren. We tonen de weg naar Europese fondsen en kijken over de grenzen heen.

De stafdienst van het departement ondersteunt de verschillende diensten en autonome bedrijven (APB’s en EVA) die tot het departement behoren in de uitvoering van hun opdrachten met een hands on -en klantgerichte mentaliteit. De besluitvorming, IT, logistiek, personeel, en financiën zijn ons werkterreinen waar we met impact een brug vormen tussen ons departement en de ondersteunende diensten vanuit onze inhoudelijke expertise en kennis van onze diensten en bedrijven.
Meer informatie over ons departement vind je op de website: https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/departementen/departement-economie--streekbeleid-en-europa.html


Wat zal je als adviseur beleid en financieel beheer doen?

 • Je begeleidt het gehele proces van de beleids- en beheerscyclus: van budgetopmaak, tot -uitvoering en –rapportering. De leidinggevenden en jouw collega’s binnen het departement kunnen rekenen op jouw advies, en concrete ondersteuning en coördinatie. Je vertegenwoordigt de belangen van DESE t.o.v. het departement Financiën en doet verbetervoorstellen vanuit de praktijk.
 • Als financieel adviseur bied je ook ondersteuning bij het professionaliseren van het financieel management van onze verschillende bedrijven (APBs/EVA), in samenwerking met de boekhouders. Vanuit volledige en transparante financiële gegevens creëer je inzicht in de financiële situatie van de entiteiten van DESE om hen op basis daarvan, in nauwe samenwerking met het departement Financiën, te coachen in de opmaak en beheer van hun financiële meerjarenplanning.
 • Je maakt gebruik van een inhoudelijke kennis van de bedrijven, gecombineerd met jouw financiële expertise. Daarnaast maak je ook heel concrete financiële analyses van investeringen, nieuwe
  producten in ons aanbod, projectwerking, … Je krijgt de ruimte om dit aspect van jouw job nog zelf verder vorm te geven, gebaseerd op de noden van de verschillende diensten.
 • Je werkt nauw samen met de andere collega’s van de stafdienst en zoekt naar kruisverbanden in de samenwerking over de verschillende thema’s heen (logistiek, IT, personeel, besluitvorming, …). Anderzijds bouw je samen met de andere financiële professionals binnen jouw team een coherent klantgericht intern aanbod uit.
 • Coachen op het herorganiseren en herorienteren van de eigen financiële processen (informeren, ondersteunen en feedback geven).

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten 
 • maaltijdcheques van 7 EUR 
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
 • fietsvergoeding 
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie 
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies 
 • diverse opleidingsmogelijkheden 
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten 
 • glijdende werkuren


 

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met
9 december 2018 (motivatiebrief en cv opladen in één document).
Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan
je terecht bij Nathalie Massei, consulent werving & selectie (tel. 03 240 54 91 of mail nathalie.massei@provincieantwerpen.be).
Voor meer inlichtingen over de extra verloning van avond- en weekendwerk kan je terecht bij Luc Thys, hoofdmedewerker administratie Infopunt Personeel en Budget, (tel. 03 240 54 34 of mail luc.thys@provincieantwerpen.be).
Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij Ilse Geysemans, teamverantwoordeljke stafdienst DESE (tel. 03 240 56 25 of via mail ilse.geysemans@provincieantwerpen.be)


Bijlage

Vacaturefiche_adviseur_SESE.pdf

 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

Navigatie