Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

STIPPEL PARTICIPATIETRAJECT UIT

Vaak bestaat een geslaagd participatietraject uit een combinatie van verschillende methodieken of een methodiek aangepast aan de lokale situatie. De methodieken, die u op deze website vindt, zijn op zichzelf dus geen garantie op succes. Ze dienen te kaderen in een groter geheel. De gekozen methodiek moet passen binnen de visie van het lokaal bestuur op beleidsparticipatie. Het afwegingskader beleidsparticipatie kan u helpen bij het voorbereidende denkwerk en de uiteindelijke keuze van een gepaste methodiek.

 

WERKWIJZE ZOEKFUNCTIE

Onder de grijze balk vind je een overzicht van alle methodieken die we voor jullie hebben geselecteerd. Iedere methodiek bevat een titel en enkele selectiecriteria (participatieniveau, beleidsfase, aantal ideeën en aantal deelnemers). Elk van deze selectiecriteria worden nogmaals onderverdeeld zoals je kan zien in onderstaande tabel.


 

Aantal ideën

 

 

Participatieniveau

 

Beleidsfase

 

Aantal deelnemers

 

 

Vermeerderen

 

 

Informeren

 

Planningsfase

 

Klein (<20)

Verminderen Consulteren Uitvoering Midden (20-100)
Adviseren

Evaluatie

Groot (>100)
Coproduceren Bijsturing

 

 

 

Zelf beslissen

 

 

 


Het doel van het overzicht onder de grijze balk is dat je zelf kan filteren op wat je zoekt. Wanneer je op het pijltje naast een kolomtitel drukt, krijg je de verschillende onderverdelingen te zien. Je moet met je cursor even rechts van de kolomtitel gaan om het pijltje te zien verschijnen. Wanneer je op een onderverdeling klikt dan wordt deze gebruikt als filter.


 

 


Je kan verschillende filters met elkaar combineren om zo je zoekresultaat te verfijnen.

Hoe meer filters je aanklikt, des te specifieker wordt je zoekopdracht.

 

ZOEK PARTICPATIEMETHODIEKEN

  
  
Aantal ideeën
  
Participatieniveau
  
Beleidsfase
  
Aantal deelnemers
  
Bewerken
(Telefoon)enquete 2-nv.docx(Telefoon)enquete 2-nvVermeerderen, VerminderenInformeren, Consulteren, AdviserenPlanningsfaseGroot (>100) 
ABCDmethode 2-nv.docxABCDmethode 2-nvVermeerderen, VerminderenCoproducerenPlanningsfase, UitvoeringGroot (>100) 
Agenderingskamer 2-nv.docxAgenderingskamer 2-nvVermeerderenConsulteren, AdviserenPlanningsfaseKlein (<20) 
Bewonersplatforms-nv.docxBewonersplatforms-nvVermeerderenConsulteren, Adviseren, CoproducerenPlanningsfase, UitvoeringKlein (<20), Midden (20-100) 
Burgerjury 2-nv.docxBurgerjury 2-nvVerminderenAdviserenPlanningsfaseKlein (<20) 
Charette 2-nv.docxCharette 2-nvVermeerderenConsulteren, Adviseren, CoproducerenPlanningsfaseMidden (20-100), Groot (>100) 
Consensusconferentie 2-nv.docxConsensusconferentie 2-nvVerminderenAdviseren, CoproducerenPlanningsfase, EvaluatieKlein (<20) 
Dagboeken 2-nv.docxDagboeken 2-nvVermeerderenInformeren, ConsulterenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Debat 2-nv.docxDebat 2-nvVermeerderenAdviserenPlanningsfase, EvaluatieKlein (<20), Midden (20-100), Groot (>100) 
Dialoogmethode 2-nv.docxDialoogmethode 2-nvVermeerderenConsulteren, AdviserenPlanningsfaseMidden (20-100), Groot (>100) 
DIP-methodiek 2-nv.docxDIP-methodiek 2-nvVerminderenAdviseren, CoproducerenPlanningsfaseMidden (20-100), Groot (>100) 
DorpinZicht 2-nv.docxDorpinZicht 2-nvVermeerderenConsulterenPlanningsfaseGroot (>100) 
Eigen politieke partijaffiche 2-nv.docxEigen politieke partijaffiche 2-nvVermeerderenInformeren, Consulteren, AdviserenPlanningsfaseGroot (>100) 
Focusgroep 2-nv.docxFocusgroep 2-nvVermeerderenConsulteren, AdviserenPlanningsfase, EvaluatieKlein (<20) 
Homeparty 2-nv.docxHomeparty 2-nvVerminderenInformeren, Consulteren, AdviserenPlanningsfase, EvaluatieKlein (<20) 
Infralab 2-nv.docxInfralab 2-nvVerminderenAdviseren, CoproducerenPlanningsfaseMidden (20-100), Groot (>100) 
Inhaaltraject 2-nv.docxInhaaltraject 2-nvVermeerderenInformeren, Consulteren, AdviserenUitvoeringKlein (<20) 
Inspiratiebezoek 2-nv.docxInspiratiebezoek 2-nvVermeerderenAdviserenPlanningsfaseKlein (<20) 
Interview 2-nv.docxInterview 2-nvVermeerderenConsulterenPlanningsfase, EvaluatieMidden (20-100) 
Klankbordgroep 2-nv.docxKlankbordgroep 2-nvVermeerderenConsulteren, AdviserenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Lusten-lasten-nv.docxLusten-lasten-nvVerminderenCoproduceren, Zelf beslissenPlanningsfase, UitvoeringKlein (<20), Midden (20-100) 
Metaplan 2-nv.docxMetaplan 2-nvVermeerderen, VerminderenAdviserenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Mindmapping 2-nv.docxMindmapping 2-nvVermeerderenConsulterenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Observeren 2-nv.docxObserveren 2-nvVermeerderenConsulterenPlanningsfase, Uitvoering, EvaluatieMidden (20-100), Groot (>100) 
Olympiadeconferentie 2-nv.docxOlympiadeconferentie 2-nvVermeerderenAdviserenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Ontwerpatelier 2-nv.docxOntwerpatelier 2-nvVermeerderenAdviseren, CoproducerenUitvoeringKlein (<20), Midden (20-100) 
Open huis 2-nv.docxOpen huis 2-nvVermeerderenInformeren, ConsulterenPlanningsfaseGroot (>100) 
Ouderenproof 2-nv.docxOuderenproof 2-nvVermeerderenAdviseren, CoproducerenPlanningsfaseGroot (>100) 
Planningscel 2-nv.docxPlanningscel 2-nvVermeerderenConsulteren, AdviserenPlanningsfaseKlein (<20) 
Praatcafé 2-nv.docxPraatcafé 2-nvVermeerderenInformeren, ConsulterenPlanningsfaseMidden (20-100) 
Proefinrichting of opstelling 2-nv.docxProefinrichting of opstelling 2-nvVerminderenCoproducerenUitvoeringKlein (<20), Midden (20-100) 
Scenariomethodieken 2-nv.docxScenariomethodieken 2-nvVerminderenInformeren, Consulteren, AdviserenPlanningsfaseMidden (20-100), Groot (>100) 
Schouw 2-nv.docxSchouw 2-nvVermeerderenAdviserenPlanningsfase, EvaluatieKlein (<20), Midden (20-100) 
Stellingen ter discussie 2-nv.docxStellingen ter discussie 2-nvVerminderenConsulteren, AdviserenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Tenplus 2-nv.docxTenplus 2-nvVerminderenAdviserenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Themafestival 2-nv.docxThemafestival 2-nvVermeerderenInformeren, ConsulterenPlanningsfaseGroot (>100) 
Thuis mee ontwerpen 2-nv.docxThuis mee ontwerpen 2-nvVermeerderenAdviseren, CoproducerenUitvoeringMidden (20-100), Groot (>100) 
Van ik naar wij 2-nv.docxVan ik naar wij 2-nvVerminderenCoproduceren, Zelf beslissenPlanningsfase, UitvoeringKlein (<20) 
Veiling 2-nv.docxVeiling 2-nvVerminderenAdviserenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Verbetergroepen 2-nv.docxVerbetergroepen 2-nvVerminderenCoproducerenPlanningsfase, UitvoeringKlein (<20) 
Visualisaties 2-nv.docxVisualisaties 2-nvVerminderenInformerenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Visuele prikkelmethode 2-nv.docxVisuele prikkelmethode 2-nvVermeerderenConsulterenPlanningsfaseKlein (<20), Midden (20-100) 
Wijkaandelensysteem 2-nv.docxWijkaandelensysteem 2-nvVermeerderenCoproduceren, Zelf beslissenUitvoeringMidden (20-100), Groot (>100) 
Wijkgesprek 2-nv.docxWijkgesprek 2-nvVermeerderenInformeren, Consulteren, AdviserenPlanningsfase, EvaluatieMidden (20-100), Groot (>100) 
Zoekconferentie 2-nv.docxZoekconferentie 2-nvVerminderenConsulteren, Adviseren, CoproducerenPlanningsfase, UitvoeringMidden (20-100) 

Navigatie